Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Înregistrarea fiscală și evidența contabilă și fiscală -
ARTICOLUL 75
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Declarația de înregistrare fiscală se întocmește prin completarea unui formular pus la dispoziție gratuit de organul fiscal din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și va fi însoțită de acte doveditoare ale informațiilor cuprinse în aceasta.

(2) Declarația de înregistrare fiscală va cuprinde: datele de identificare a contribuabilului, categoriile de obligații de plată datorate potrivit Codului fiscal, datele privind sediile secundare, datele de identificare a împuternicitului, datele privind situația juridică a contribuabilului, precum și alte informații necesare administrării impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat. Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Comentariu Art. 75. 
    Referitor la pct. 72.2 de mai sus, a se vedea comentariile de la art. 8 Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    11 Având în vedere prevederile coroborate ale art. 74 (privind decla-rarea filialelor și sediilor secundare) și art. 77 (privind modificări ulte-rioare înregistrării fiscale) din Codul de procedură fiscală. 
    12 M.Of. nr. 864 din 18 decembrie 2007. 
    13 M.Of. nr. 473 din 13 iulie 2007. 
    14 M.Of. nr. 318 din 14 mai 2010.
[ Mai mult... ]
 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    41 Având în vedere prevederile coroborate ale art. 74 Codul de procedură fiscală. (privind declararea filialelor și sediilor secundare) și art. 77 Codul de procedură fiscală. (privind modificări ulterioare înregistrării fiscale). 
    42 M.Of. nr. 864 din 18 decembrie 2007. 
    43 M.Of. nr. 473 din 13 iulie 2007.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii
Estimarea bazei de impunere
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Obligația de înregistrare fiscală
Obligația înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidenței contabile și fiscale
Obligația de a depune declarații fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarațiilor fiscale
Corectarea declarațiilor fiscale
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Reviste:
Ordinul MFP nr. 35/2014 privind modificarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...