Forma și conținutul deciziei de impunere | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 87
Forma și conținutul deciziei de impunere Referințe în jurisprudență (75), Reviste (5), Doctrină (1)

Decizia de impunere trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 43. Decizia de impunere trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la art. 43 alin. (2), și categoria de impozit, taxă, contribuție sau altă sumă datorată bugetului general consolidat, baza de impunere, precum și cuantumul acestora, pentru fiecare perioadă impozabilă. Referințe în jurisprudență (3), Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidenței contabile și fiscale
Obligația de a depune declarații fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarațiilor fiscale
Corectarea declarațiilor fiscale
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Decizia de impunere
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impunere
Stabilirea obligațiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale
Obiectul și funcțiile inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Proceduri și metode de control fiscal
Reviste:
Taxe speciale. Cerere anulare decizie de impunere. Lipsa petitului privind anularea actului administrativ cu caracter normativ. Admitere recurs
10. Executare silită fiscală efectuată în baza unei înștiințări care nu constituie decizie de impunere
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2017
Taxa pentru ambalajele introduse pe piața românească și neîndeplinirea obiectivelor de valorificare/reciclare/The fee for packaging entered on the Romanian market and the non-fulfilment of the recovery/recycling objectives
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...