Expertiza | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ARTICOLUL 54 Obligația băncilor de a furniza informațiiTITLUL III Dispoziții procedurale generale - CAPITOLUL III Administrarea și aprecierea probelor - SECȚIUNEA a 3-a Verificarea înscrisurilor și cercetarea la fața locului -
ARTICOLUL 56 Prezentarea de înscrisuri

TITLUL III Dispoziții procedurale generale - CAPITOLUL III Administrarea și aprecierea probelor - SECȚIUNEA a 2-a Informații și expertize -
ARTICOLUL 55
Expertiza Practică judiciară (15), Doctrină (1)

(1) Ori de câte ori consideră necesar, organul fiscal are dreptul să apeleze la serviciile unui expert pentru întocmirea unei expertize. Organul fiscal este obligat să comunice contribuabilului numele expertului. Practică judiciară (3)

(2) Contribuabilul poate să numească un expert pe cheltuiala proprie. Practică judiciară (5)

(3) Experții au obligația să păstreze secretul fiscal asupra datelor și informațiilor pe care le dobândesc.

(4) Expertiza se întocmește în scris.

(5) Onorariile stabilite pentru expertizele prevăzute de prezentul articol vor fi plătite de la bugetele organelor fiscale care au apelat la serviciile expertului, după caz.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...