Executorii fiscali | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 138
Executorii fiscali Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Executarea silită se face de organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali. Aceștia trebuie să dețină o legitimație de serviciu pe care trebuie să o prezinte în exercitarea activității. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Executorul fiscal este împuternicit în fața debitorului și a terților prin legitimația de executor fiscal și delegație emisă de organul de executare silită. Referințe în jurisprudență (2)

(3) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silită, executorii fiscali pot: Reviste (1)

a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta își păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum și să analizeze evidența contabilă a debitorului în scopul identificării terților care datorează sau dețin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

b) să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum și să cerceteze toate locurile în care acesta își păstrează bunurile; Referințe în jurisprudență (1)

c) să solicite și să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului.

(4) Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reședința unei persoane fizice, cu consimțământul acesteia, iar în caz de refuz, organul de executare va cere autorizarea instanței judecătorești competente potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.

(5) Accesul executorului fiscal în locuință, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6,00 - 20,00, în orice zi lucrătoare. Executarea începută va putea continua în aceeași zi sau în zilele următoare. În cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului va avea loc și la alte ore decât cele menționate, precum și în zilele nelucrătoare, în baza autorizației prevăzute la alin. (4).

(6) În absența debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la alin. (3), executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în prezența unui reprezentant al poliției ori al jandarmeriei sau a altui agent al forței publice și a doi martori majori, fiind aplicabile prevederile alin. (4) și (5). Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:

    Valorificarea garanțiilor

    Poprirea și sechestrul asigurătoriu

    Ridicarea măsurilor asigurătorii

    Începerea termenului de prescripție

    Suspendarea termenului de prescripție

    Întreruperea termenului de prescripție

    Efecte ale împlinirii termenului de prescripție

    Prescripția dreptului de a cere compensarea sau restituirea

    Organele de executare silită

    Executarea silită în cazul debitorilor solidari

    Executorii fiscali

    Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat

    Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică

    Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite

    Reguli privind executarea silită

    Obligația de informare

    Precizarea naturii debitului

    Somația

    Drepturi și obligații ale terțului

    Evaluarea bunurilor supuse executării silite

    Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite
Reviste:
Acțiunile în anularea transferurilor patrimoniale efectuate în perioada suspectă, efectul răspunderii personale în insolvență
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Procedura de executare a hotărârilor judecătorești definitive prin care a fost antrenată răspunderea organelor de conducere a debitorului în procedura insolvenței pentru neîndeplinirea obligațiilor privitoare la plată creanțelor fiscale și a altor venituri bugetare (creanțe nefiscale)
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...