Executarea silită a unui ansamblu de bunuri | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită - Executarea silită a altor bunuri -
ARTICOLUL 158
Executarea silită a unui ansamblu de bunuri Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Bunurile mobile și/sau imobile, proprietate a debitorului, pot fi valorificate individual și/sau în ansamblu dacă organul de executare apreciază că astfel acestea pot fi vândute în condiții mai avantajoase.

(2) Organul de executare își poate schimba opțiunea în orice fază a executării, cu reluarea procedurii.

(3) Pentru executarea silită a bunurilor prevăzute la alin. (1) organul de executare va proceda la sechestrarea acestora, potrivit prevederilor prezentului cod.

(4) Prevederile secțiunii a 3-a privind executarea silită a bunurilor mobile și ale secțiunii a 4-a privind executarea silită a bunurilor imobile, precum și ale art. 165 privind plata în rate se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Față de conținutul acestor articole, precizăm că, spre exemplu, o casă cu terenul aferent poate fi valorificată mai favorabil decât cele două imobile luate separat. 
    Din păcate, o „pendulare” între proceduri poate crea prejudicii contribuabilului (prelungirea procedurii, degradări de bunuri, scăderea valorii bunurilor mobile etc.), sens în care ar fi fost necesar să se indice restrictiv condițiile în care organul de executare poate să își schimbe opțiunea. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite
Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor
Executarea silită a terțului poprit
Executarea silită a bunurilor mobile
Procesul verbal de sechestru
Custodele
Executarea silită a bunurilor imobile
Instituirea administratorului sechestru
Suspendarea executării silite a bunurilor imobile
Executarea silită a fructelor neculese și a recoltelor prinse de rădăcini
Executarea silită a unui ansamblu de bunuri
Valorificarea bunurilor sechestrate
Valorificarea bunurilor potrivit înțelegerii părților
Valorificarea bunurilor prin vânzare directă
Vânzarea bunurilor la licitație
Comisia de licitație
Adjudecarea
Plata în rate
Procesul verbal de adjudecare
Reluarea procedurii de valorificare
Cheltuieli de executare silită
Reviste:
14. Necesitatea motivării corespunzătoare a deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii fiscale
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...