Eludarea legislației fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Aplicarea prevederilor legislației fiscale -
ARTICOLUL 15
Eludarea legislației fiscale Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) În cazul în care, eludându-se scopul legii fiscale, obligația fiscală nu a fost stabilită ori nu a fost raportată la baza de impunere reală, obligația datorată și, respectiv, creanța fiscală corelativă sunt cele legal determinate. Comentarii expert (1)

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 23. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Eludarea legii - între legalitate și nelegalitate - Horatiu Sasu
Articolul pe care îl adnotăm este în strânsă legătură cu art. 1 din Legea evaziunii fiscale nr. 241/2005 arată că „prezenta lege instituie măsuri de prevenire și combatere a infracțiunilor de evaziune fiscală și a unor infracțiuni aflate în legătură cu acestea”.
Exprimarea legii este greșită: în condițiile în care există și evaziune fiscală LEGALĂ (NEFRAUDULOASĂ) exprimarea ar fi trebuit să fie următoarea:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    În acest articol se vorbește despre eludarea „scopului” legii fiscale. În fapt este vorba despre eludarea prevederilor legale, iar nu neapărat a scopului (care este, cel puțin în România, colectarea unor impozite la nivel maxim). Mai exact, în cazul în care profită de „faliile legislative” și încearcă să se plaseze într-o poziție cât mai favorabilă, pentru a beneficia în cât mai mare măsură de avantajele oferite de reglementările fiscale în vigoare2, contribuabilul eludează scopul unei legi fiscale imperfecte, fără a putea fi sancționat. Atât timp cât poziția favorabilă contribuabilului este perfect legală, nu există niciun motiv de condamnare, după cum a arătat chiar Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii: „fiecare cetățean are dreptul să își aranjeze în așa fel lucrurile încât să își minimalizeze obligațiile fiscale. Nimeni nu trebuie să își planifice veniturile și cheltuielile în funcție de exigențele maxime ale Ministerului de Finanțe. Niciun cetățean nu are datoria patriotică de a plăti maximum de taxe”1. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Aplicarea unitară a legislației
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Criteriile economice
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului de drept procedural fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Creanțele fiscale
Obligațiile fiscale
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Creditorii și debitorii
Reviste:
Optimizarea fiscală a pachetelor compensatorii
Prevalența economicului asupra juridicului – modalitate de combatere a abuzului de drept în dreptul fiscal/La primauté de l’économique sur le juridique – modalité de combattre l’abus de droit dans le droit fiscal/Prevalence of the economic over the legal – a manner of fighting the abuse of right in the fiscal law
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...