Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat - Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale -
ARTICOLUL 93
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale, va proceda la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanță fiscală. Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Stingere de drept a creanței fiscale - Horatiu Sasu
Efectul prescripției extinctive se produce de drept (ope legis). Dacă nu au procedat la somații trimise cu câteva zile înainte de a se împlini termenul de prescripție (a se vedea celălalt comentariu aferent articolului pe care îl adnotăm), organele fiscale sunt obligate să facă DIN OFICIU aplicarea dispozițiilor legale și să procedeze la încetarea oricăror măsuri de realizare a creanțelor fiscale stinse prin prescripție, precum și la scoaterea plătitorilor din evidențele fiscale curente. În caz de control fiscal sau de executare silită care vizează creanțe fiscale cu termen de prescripție împlinit, contribuabilul/plătitorul pot introduce contestație la executare instanța competentă sau, după caz, contestație la organul fiscal și acțiune în contencios administrativ. [ Mai mult... ]

Termenul de prescripție fiscală: posibil infinit - Horatiu Sasu
Dacă până la 31 decembrie 2015 se prevedea un termen de prescripție de 5 ani care începe să curgă de la 1 ianuarie a anului următor, în 2016 termenul de prescripție începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală.
Mai exact, pentru impozitul pe salarii care trebuie achitat de contribuabil la 25 ianuarie 2014, termenul începe să curgă de la 1 ianuarie 2015 și se încheie la 31 decembrie 2019. Adică era vorba de mult peste 5 ani – în acest caz 5 ani, 11 luni și 5 zile.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Efectul împlinirii prescripției extinctive (pe care îl tratăm mai pe larg la art. 131) se produce de drept (ope legis). Organele fiscale sunt obligate să facă din oficiu aplicația dispozițiilor legale și să procedeze la încetarea oricăror măsuri de realizare a creanțelor fiscale stinse prin prescripție, precum și la scoaterea plătitorilor din evidențele fiscale curente. Bineînțeles, în caz de control sau de executare silită, debitorii urmăriți pot opune prescripția extinctivă pe calea contestației la executare sau, după caz, prin intermediul căilor de atac administrative formulate împotriva actelor administrative fiscale1. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Depunerea declarațiilor fiscale
Corectarea declarațiilor fiscale
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Decizia de impunere
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impunere
Stabilirea obligațiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale
Obiectul și funcțiile inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Proceduri și metode de control fiscal
Perioada supusă inspecției fiscale
Competența
Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Comunicarea avizului de inspecție fiscală
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...