Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat - Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale -
ARTICOLUL 93
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale Referințe în jurisprudență (25), Doctrină (1)

Dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale, va proceda la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanță fiscală. Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Stingere de drept a creanței fiscale - Horatiu Sasu
Efectul prescripției extinctive se produce de drept (ope legis). Dacă nu au procedat la somații trimise cu câteva zile înainte de a se împlini termenul de prescripție (a se vedea celălalt comentariu aferent articolului pe care îl adnotăm), organele fiscale sunt obligate să facă DIN OFICIU aplicarea dispozițiilor legale și să procedeze la încetarea oricăror măsuri de realizare a creanțelor fiscale stinse prin prescripție, precum și la scoaterea plătitorilor din evidențele fiscale curente. În caz de control fiscal sau de executare silită care vizează creanțe fiscale cu termen de prescripție împlinit, contribuabilul/plătitorul pot introduce contestație la executare instanța competentă sau, după caz, contestație la organul fiscal și acțiune în contencios administrativ. [ Mai mult... ]
Termenul de prescripție fiscală: posibil infinit - Horatiu Sasu
Dacă până la 31 decembrie 2015 se prevedea un termen de prescripție de 5 ani care începe să curgă de la 1 ianuarie a anului următor, în 2016 termenul de prescripție începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală. Mai exact, pentru impozitul pe salarii care trebuie achitat de contribuabil la 25 ianuarie 2014, termenul începe să curgă de la 1 ianuarie 2015 și se încheie la 31 decembrie 2019. Adică era vorba de mult peste 5 ani – în acest caz 5 ani, 11 luni și 5 zile. Din 2016, spre exemplu pentru impozitul pe salarii care trebuie achitat de contribuabil la 25 ianuarie 2016, termenul începe să curgă de la 1 iulie 2017 și se încheie 30 iunie 2022. Adică, mai nou, este vorba de 6 ani, 5 luni și 5 zile. Aceasta dacă nu cumva – ca în cazul pensionarilor – o simplă somație trimisă cu o zi sau două înainte de împlinirea prescripției face să curgă un nou termen de prescripție, că așa e legea. Situația pensionarilor e un bun exemplu: să presupunem că aveau o datorie la contribuția la sănătate din 2003. Prescripția începea la 1 ianuarie 2004 și se termina la 31 decembrie 2008 inclusiv. Înainte de asta, statul le-a trimis somații tuturor pensionarilor. Nu a făcut nimic, nu a executat nicio sumă, ci doar a trimis somații în masă. Cei mai mulți dintre pensionari au ignorat somația sau au uitat de ea. Numai că somația, ca act de executare făcut în termenul de prescripție întrerupe prescripția, adică mai curge o nouă prescripție. Dacă înainte de 31 decembrie 2008 pensionarul a primit somația, de la 1 ianuarie 2009 mai curge un termen, până la 31 decembrie 2014, pentru contribuția la sănătate din 2003. Evident, 10-11 ani curg și penalitățile. Apoi, cu câteva zile înainte de a se împlini prescripția, se mai lansează somații în masă… Așa se face că termenul de prescripție de 5 ani sau 6 ani este de fapt INFINIT pentru anumite categorii. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:

    Depunerea declarațiilor fiscale

    Corectarea declarațiilor fiscale

    Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat

    Decizia de impunere

    Forma și conținutul deciziei de impunere

    Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere

    Deciziile referitoare la bazele de impunere

    Stabilirea obligațiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare

    Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale

    Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale

    Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale

    Obiectul și funcțiile inspecției fiscale

    Persoanele supuse inspecției fiscale

    Formele și întinderea inspecției fiscale

    Proceduri și metode de control fiscal

    Perioada supusă inspecției fiscale

    Competența

    Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală

    Avizul de inspecție fiscală

    Comunicarea avizului de inspecție fiscală

    Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...