Efecte ale împlinirii termenului de prescripție | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere compensarea sau restituirea -
ARTICOLUL 134
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție Referințe în jurisprudență (8), Doctrină (1)

(1) Dacă organul de executare constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a creanțelor fiscale, acesta va proceda la încetarea măsurilor de realizare și la scăderea acestora din evidența analitică pe plătitori. Referințe în jurisprudență (3), Comentarii expert (1)

(2) Sumele achitate de debitor în contul unor creanțe fiscale, după împlinirea termenului de prescripție, nu se restituie. Referințe în jurisprudență (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Completare cu prevederile procedurale civile - Horatiu Sasu
Pentru corecta stabilire a efectului prescripției extinctive trebuie menționate și prevederile art. 706 alin. (2) teza I din actualul Cod de procedură civilă, care menționează că prin împlinirea termenului de prescripție, orice titlu executoriu își pierde puterea executorie. [ Mai mult... ]
Explicarea concepției - Horatiu Sasu
Odată împlinit termenul de prescripție, organul fiscal nu mai este îndreptățit să solicite suma datorată de contribuabil. Totuși, în această materie va fi aplicabilă regula stabilită în dreptul civil, în sensul că după împlinirea termenului de prescripție obligația fiscală se transformă în obligație naturală. Cu alte cuvinte, împlinirea prescripției extinctive nu este o piedică în calea executării voluntare (sau din eroare) a obligației de către creditor; o asemenea executare este perfect valabilă, nefiind permisă "întoarcerea" executării (returnarea sumei plătite voluntar sau din eroare). [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:

    Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget

    Înlesniri la plata obligațiilor fiscale

    Constituirea de garanții

    Tipuri de garanții

    Valorificarea garanțiilor

    Poprirea și sechestrul asigurătoriu

    Ridicarea măsurilor asigurătorii

    Începerea termenului de prescripție

    Suspendarea termenului de prescripție

    Întreruperea termenului de prescripție

    Efecte ale împlinirii termenului de prescripție

    Prescripția dreptului de a cere compensarea sau restituirea

    Organele de executare silită

    Executarea silită în cazul debitorilor solidari

    Executorii fiscali

    Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat

    Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică

    Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite

    Reguli privind executarea silită

    Obligația de informare

    Precizarea naturii debitului
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...