Drepturile și obligațiile succesorilor | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale privind raportul de drept material fiscal - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 29
Drepturile și obligațiile succesorilor Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Drepturile și obligațiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului în condițiile dreptului comun. Jurisprudență

(2) Dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul obligației de plată a sumelor ce reprezintă amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoană fizică.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Articolul pe care îl adnotăm reflectă tendința legiuitorului de completare a dreptului procedural fiscal cu dispoziții de drept comun, inclusiv din materia succesiunii persoanei fizice și juridice. Excepția de la regula enunțată de art. 29 sunt amenzile aplicate persoanei fizice, care au întotdeauna caracter personal1. 
    1 C. Leaua, D. Petre, B. Onica-Jarka, M. Bădescu, op. cit., p. 10. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Creanțele fiscale
Obligațiile fiscale
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Creditorii și debitorii
Plătitorul
Răspunderea solidară
Dispoziții speciale privind stabilirea răspunderii
Drepturile și obligațiile succesorilor
Dispoziții privind cesiunea creanțelor fiscale ale contribuabililor
Domiciliul fiscal
Competența generală
Competența teritorială
Competența în cazul sediilor secundare
Competența teritorială a compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației publice locale
Competența specială
Conflictul de competență
Acord asupra competenței
Conflictul de interese
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...