Drepturi și obligații ale terțului | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 146
Drepturi și obligații ale terțului Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Terțul nu se poate opune sechestrării unui bun al debitorului, invocând un drept de gaj, drept de ipotecă sau un privilegiu. Terțul va participa la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunului, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Terțul nu se poate opune priorității organului fiscal chiar dacă invocă gajul (garanția reală mobiliară), ipoteca sau privilegiul. În schimb, se poate opune prin invocarea dreptului de proprietate: spre exemplu, un bun mobil proprietatea terțului se află în posesia, deținerea, folosința debitorului. În cazul în care organul fiscal nu ia în considerare, cu ocazia executării silite, obiecțiunile terțului (care ar trebui, desigur, dovedite prin documente) se poate ajunge la plângere pentru abuz în serviciu. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Organele de executare silită
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite
Reguli privind executarea silită
Obligația de informare
Precizarea naturii debitului
Somația
Drepturi și obligații ale terțului
Evaluarea bunurilor supuse executării silite
Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite
Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor
Executarea silită a terțului poprit
Executarea silită a bunurilor mobile
Procesul verbal de sechestru
Custodele
Executarea silită a bunurilor imobile
Instituirea administratorului sechestru
Suspendarea executării silite a bunurilor imobile
Reviste:
Decizie de impunere. Procedura de comunicare a avizului de inspecție fiscală și relevanța acesteia în ce privește prescripția dreptului de a se stabili creanțe fiscale. Venitul din cesiuni și obligația de a proceda la calculare și reținere de impozit pe venit
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...