Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrarea și aprecierea probelor - Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi -
ARTICOLUL 58
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri Doctrină (1)

(1) Soțul/soția și rudele contribuabilului până la gradul al treilea inclusiv pot refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize, precum și prezentarea unor înscrisuri.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor fi înștiințate asupra acestui drept. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Nu se specifică nimic despre afinii contribuabilului, ceea ce este, considerăm, o scăpare a legiuitorului. De lege lata, aceștia nu pot refuza furnizarea de informații. 
    Față de prevederile alin. (2) s-a considerat că se impune ca odată cu furnizarea acestor dovezi persoana respectivă să dea o declarație din care să reiasă că organul fiscal l-a informat despre acest drept și a renunțat la el1. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Îndreptarea erorilor materiale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii
Estimarea bazei de impunere
Calcularea termenelor
Reviste:
Evaziunea fiscală
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...