Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Administrarea și aprecierea probelor - Sarcina probei -
ARTICOLUL 66
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazul în care constată că anumite bunuri, venituri sau alte valori care, potrivit legii, constituie baza impozabilă sunt deținute de persoane care în mod continuu beneficiază de câștigurile sau de orice foloase obișnuite aduse de acestea și că persoanele respective declară în scris că nu sunt proprietarii bunurilor, veniturilor sau valorilor în cauză, fără să arate însă care sunt titularii dreptului de proprietate, organul fiscal va proceda la stabilirea provizorie a obligației fiscale corespunzătoare în sarcina acelor persoane. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(2) În condițiile legii, obligația fiscală privind baza impozabilă prevăzută la alin. (1) va putea fi stabilită în sarcina titularilor dreptului de proprietate. Tot astfel aceștia datorează despăgubiri persoanelor care au făcut plata pentru stingerea obligației stabilite potrivit alin. (1). Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre noțiunea de "constatare" - Horatiu Sasu
Prin acest articol se acordă dreptul organelor fiscale să considere, chiar și în materie de imobile, că deținătorul are și calitatea de proprietar (cel puțin aparent) sau, mai bine zis, de subiect impozabil. Apreciem că această „constatare” ar trebui motivată, conform art. 65 alin. (2) coroborat cu art. 43 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură fiscală, deoarece este în fapt o prezumție legală relativă, care poate fi combătută de orice persoană interesată prin proba contrară (indicarea titularului, a persoanei impozabile). [ Mai mult... ]

Răsturnarea sarcinii probei - Horatiu Sasu
Alineatul pe care îl adnotăm permite dovedirea titularului dreptului de proprietate sau al venitului respectiv, ulterior stabilirii impozitului. Desigur, dovedirea adevăratului titular obligat la plată se poate face oricând, inclusiv în cadrul procedurii contestației fiscale, prin combaterea prezumției mai sus-menționate. Însă, ca orice prezumție legală relativă, se răstoarnă sarcina probei de la beneficiar – organul fiscal - la contribuabil (în acest caz persoana care beneficiază de avantajele economice ale bunului/venitului/valorii). [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Codul de procedură fiscală conține o prezumție legală relativă în art. 66. Această normă juridică instituie o prezumție că persoana care beneficiază de avantajele economice generate de respectivele bunuri sau valori este și proprietarul (titularul) acestora și, pe cale de consecință, trebuie să suporte impozitele aferente. Legea prezumă, așadar, că aparența corespunde realității din punct de vedere fiscal, lăsând dovedirea contrariului în sarcina persoanei care beneficiază de avantajele economice ale bunului/venitului/valorii. Rațiunea acestei norme pornește de la ideea că resursele financiare ale statului se constituie în cele mai multe cazuri prin prelevarea unei părți din beneficiile economice pe care le obțin contribuabilii, orice persoană care obține un avantaj economic fiind obligată să participe la formarea banului public. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii
Estimarea bazei de impunere
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Obligația de înregistrare fiscală
Obligația înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Reviste:
Despre probe în dreptul fiscal românesc
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...