Domiciliul fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale privind raportul de drept material fiscal -
CAPITOLUL II
Domiciliul fiscal

ARTICOLUL 31 Domiciliul fiscal Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) În cazul creanțelor fiscale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înțelege: Jurisprudență, Reviste (2)

a) pentru persoanele fizice, adresa unde își au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu; Jurisprudență

b) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activității sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală; Jurisprudență

c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat; Jurisprudență

d) pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală.

(2) Prin adresa unde locuiesc efectiv, în sensul alin. (1) lit. a), se înțelege adresa locuinței pe care o persoană o folosește în mod continuu peste 183 de zile într-un an calendaristic, întreruperile de scurtă durată nefiind luate în considerare. Dacă șederea are un scop exclusiv de vizită, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asemănătoare și nu depășește perioada unui an, nu se consideră adresa unde locuiesc efectiv. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În situația în care domiciliul fiscal nu se poate stabili potrivit alin. (1) lit. c) și d), domiciliul fiscal este locul în care se află majoritatea activelor. Jurisprudență

(4) În cazul celorlalte creanțe fiscale ale bugetului general consolidat, prin domiciliu fiscal se înțelege domiciliul reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social înregistrat potrivit legii.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Domiciliul fiscal are importanță în executarea multor proceduri prevăzute de Codul de procedură fiscală, dacă luăm în considerare prevederile art. 44 alin. (2), art. 56 alin. (2), art. 137-139, art. 141 Codul de procedură fiscală., pct. 111.1.din Normele metodologice de aplicare aCodului fiscal. 
    Pentru persoane juridice, domiciliul fiscal va fi considerat sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care nu se realizează la sediul social declarat [art. 31 lit. b)], iar în lipsa acestor elemente, locul în care se află majoritatea activelor persoanei juridice. Criteriile de stabilire a domiciliului fiscal se află într-o relație de subsidiaritate, după cum urmează: [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    În acest sens, procedura de modificare din oficiu adomiciliului fiscal al contribuabilului urmează să fie inițiată de către organul fiscal în acărui rază teritorială contribuabilul și-a stabilit noul domiciliu fiscal (având în vedere definiția dată domiciliului fiscal la art. 31 Codul de procedură fiscală.), fără depunerea cererii de înregistrare aacestuia [sub forma unei declarații de mențiuni, conform prevederilor art. 77 alin. (1) Codul de procedură fiscală.]; organul fiscal în cauză are obligația să întocmească onotă privind modificarea din oficiu adomiciliului fiscal al contribuabilului care, în aceste condiții, ține loc de cerere de înregistrare adomiciliului fiscal al contribuabilului. Aspectul în sine are relevanță practică, deoarece unele societăți procedează la această metodă a„disipării” privind înregistrarea fiscală, în scopul tergiversării eforturilor organelor fiscale de ale proba starea de fapt fiscală, în conformitate cu mijloacele de administrare și apreciere aprobelor prevăzute în Titlul III, Capitolul III, „Administrarea și aprecierea probelor” din Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    În acest sens, procedura de modificare din oficiu adomiciliului fiscal al contribuabilului urmează să fie inițiată de către organul fiscal în acărui rază teritorială contribuabilul și-a stabilit noul domiciliu fiscal (având în vedere definiția dată domiciliului fiscal la art. 31 Codul de procedură fiscală.), fără depunerea cererii de înregistrare aacestuia [sub forma unei declarații de mențiuni, conform prevederilor art. 77 alin. (1) Codul de procedură fiscală.]; organul fiscal în cauză are obligația să întocmească onotă privind modificarea din oficiu adomiciliului fiscal al contribuabilului care, în aceste condiții, ține loc de cerere de înregistrare adomiciliului fiscal al contribuabilului. Aspectul în sine are relevanță practică, deoarece unele societăți procedează la această metodă a„disipării” privind înregistrarea fiscală, în scopul tergiversării eforturilor organelor fiscale de ale proba starea de fapt fiscală, în conformitate cu mijloacele de administrare și apreciere aprobelor prevăzute în Titlul III, Capitolul III. Administrarea și aprecierea probelor din Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală
Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Aplicarea prevederilor legislației fiscale
Raportul juridic fiscal
Dispoziții generale
Domiciliul fiscal
Competența organului fiscal
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Dispoziții generale
Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale
Sfera inspecției fiscale
Realizarea inspecției fiscale
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Reviste:
Sesiune de asistență din 18 octombrie 2017 - Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal
Domiciliul fiscal – instrument util în relația contribuabilului cu administrația fiscală
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...