Dispoziții generale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 2 a Informații și expertize

TITLUL III Dispoziții procedurale generale - CAPITOLUL III Administrarea și aprecierea probelor -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

ARTICOLUL 49 Mijloace de probă Modificări (1), Practică judiciară (38), Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Pentru determinarea stării de fapt fiscale, organul fiscal, în condițiile legii, administrează mijloace de probă, putând proceda la: Practică judiciară (9)

a) solicitarea informațiilor, de orice fel, din partea contribuabililor și a altor persoane; Practică judiciară (4)

b) solicitarea de expertize; Practică judiciară (2)

c) folosirea înscrisurilor; Practică judiciară (3)

d) efectuarea de cercetări la fața locului.

(2) Probele administrate vor fi coroborate și apreciate ținându-se seama de forța lor doveditoare recunoscută de lege. Practică judiciară (4)

ARTICOLUL 50 Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său Practică judiciară (5), Doctrină (1)

Organul fiscal poate solicita prezența contribuabilului la sediul său pentru a da informații și lămuriri necesare stabilirii situației sale fiscale reale. Odată cu această solicitare, când este cazul, organul fiscal va indica și documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

ARTICOLUL 51 Comunicarea informațiilor între organele fiscale Practică judiciară (5), Doctrină (1)

Dacă într-o procedură fiscală se constată fapte care prezintă importanță pentru alte raporturi juridice fiscale, organele fiscale își vor comunica reciproc informațiile deținute.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...