Dispoziții generale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Administrarea și aprecierea probelor -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

ARTICOLUL 49 Mijloace de probă Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Pentru determinarea stării de fapt fiscale, organul fiscal, în condițiile legii, administrează mijloace de probă, putând proceda la: Jurisprudență

a) solicitarea informațiilor, de orice fel, din partea contribuabililor și a altor persoane; Jurisprudență

b) solicitarea de expertize; Jurisprudență

c) folosirea înscrisurilor; Jurisprudență

d) efectuarea de cercetări la fața locului.

(2) Probele administrate vor fi coroborate și apreciate ținându-se seama de forța lor doveditoare recunoscută de lege. Jurisprudență

ARTICOLUL 50 Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Organul fiscal poate solicita prezența contribuabilului la sediul său pentru a da informații și lămuriri necesare stabilirii situației sale fiscale reale. Odată cu această solicitare, când este cazul, organul fiscal va indica și documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

ARTICOLUL 51 Comunicarea informațiilor între organele fiscale Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă într-o procedură fiscală se constată fapte care prezintă importanță pentru alte raporturi juridice fiscale, organele fiscale își vor comunica reciproc informațiile deținute.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Alineatul 2 al art. 49 trebuie coroborat cu art. 2 alin. (2) și (3) Codul de procedură fiscală. 
    În fața instanțelor învestite cu litigii financiare, mijloacele de probă se pot administra și conform Codului comercial și Codului civil. Ideea are largi repercusiuni în favoarea comerciantului, câtă vreme alternativa ar oferi-o sistemul probator consacrat, în materie comercială, de art. 46 Codul comercial, cod căruia, cu preponderență față de Codul civil, ise supun subiecții supuși controlului efectuat de organele financiare. Codul comercial, suplinit de Codul civil, este obază legală în favoarea comerciantului, dar de care puțini se folosesc. Argumentarea se găsește pe larg la comentariul art. 1 Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

.....
    Desigur, „chemarea” trebuie să se facă pentru motive reale, urmărindu-se eficiența actului de comunicare cu contribuabilul, iar nu ca un pretext, șicanatoriu pentru acesta. 
    Pe de altă parte, atât Codul de procedură fiscală, cât și Normele metodologice date în aplicarea acestuia prevăd această posibilitate acordată organelor fiscale, fără însă adelimita situațiile în care organele fiscale pot uzita de acest drept al lor, fapt care, cel puțin la nivel teoretic, poate da naștere unor situații conflictuale. Pe de altă parte, această „solicitare” aorganelor fiscale poate îmbrăca forma „somației” la care face referire art. 4 din Legea nr. 241/2005, fiind astfel incidente prevederile acestuia? De asemenea, solicitarea referitoare la documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte poate viza un interval de timp mai mic decât cel prevăzut de art. 102 alin. (1) Codul de procedură fiscală.? Iată numai câteva întrebări care, considerăm noi, nu-și găsesc „acoperirea” necesară în textul de lege supus analizei. [ Mai mult... ] 
.....
    Prevederea este utilă în cadrul controalelor încrucișate care vizează contribuabili aflați în circumscripții fiscale diferite (spre exemplu, se verifică facturile unui producător din Buzău, dar și ale distribuitorului său din Timișoara). Prevederea legală va câștiga în importanță și utilitate pe măsura dezvoltării legăturilor contribuabililor români cu societăți comerciale (contribuabili) din Europa, precum și pe măsura apariției tot mai multor investitori străini care își deschid în România filiale/sucursale etc. Între contribuabilii români și cei din afara României vor exista schimburi de mărfuri și servicii (așadar, și de documente contabile), la fel între societatea-mamă și sucursalele/filialele din România. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Informații și expertize
Verificarea înscrisurilor și cercetarea la fața locului
Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
Colaborarea dintre autoritățile publice
Sarcina probei
Dispoziții generale
Executarea silită prin poprire
Executarea silită a bunurilor mobile
Executarea silită a bunurilor imobile
Executarea silită a altor bunuri
Reviste:
Schimbări la Codul de procedură fiscală privind mijloacele de probă pentru constarea unei stări de fapt fiscale
Care sunt principalele modificări aduse de O.U.G. nr. 8/2014 la Codul fiscal și la Codul de procedură fiscală?
Inspectorii de la ANAF au drepturi noi. Care sunt acestea?
Procesul-verbal întocmit de inspectorii antifraudă: ce valoare are?
Corectarea plăților privind taxele locale efectuate în conturi eronate și raportul pentru fiecare țară
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...