Dispoziții aplicabile | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sancțiuni -
ARTICOLUL 223
Dispoziții aplicabile Jurisprudență, Doctrină (1)

Dispozițiile prezentului titlu se completează cu dispozițiile legale referitoare la regimul juridic al contravențiilor.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    §1. Sarcina probei în caz de contestare a procesului-verbal de contravenție 
    Potrivit art. 65 alin. (1) Codul de procedură fiscală., contribuabilul are sarcina de adovedi actele și faptele care au stat la baza declarațiilor sale și aoricăror cereri adresate organului fiscal. Organul fiscal are sarcina de amotiva decizia de impunere pe bază de probe sau constatări proprii. 
    Articolul 65 este extrem de util în materia contenciosului fiscal. El aduce oviziune nouă față de prevederile art. 1169 C. civ.., sens în care trimitem la comentariile de la art. 65, care aduce osoluție echitabilă: fiecare parte trebuie să își dovedească justețea poziției sale în caz de contencios fiscal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Soluționarea contestației
Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă
Suspendarea executării actului administrativ fiscal
Soluții asupra contestației
Respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale
Comunicarea deciziei și calea de atac
Contravenții
Contravenții și sancțiuni la regimul produselor accizabile
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
Actualizarea sumei amenzilor
Dispoziții aplicabile
Dispoziții privind regimul vamal
Dispoziții privind stoparea ajutorului de stat
Dispoziții privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis
Dispoziții privind funcționarii publici din cadrul organelor fiscale
Acte normative de aplicare
Scutirea organelor fiscale de plata taxelor
Înscrierea creanțelor la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
Dispoziții privind termenele
Confiscări
Constatarea faptelor ce pot constitui infracțiuni
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...