Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții procedurale generale - Actele emise de organele fiscale -
ARTICOLUL 47
Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Actul administrativ fiscal poate fi modificat sau desființat în condițiile prezentului cod. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Textul legal este criticat în literatura de specialitate1 datorită prevederilor sale „telegrafice”. Anularea actului administrativ fiscal nu este prevăzută în acest capitol, dar poate fi efectuată de către instanța de judecată în condițiile prevăzute de art. 174 Codul de procedură fiscală.2 [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Conflictul de competență
Acord asupra competenței
Conflictul de interese
Abținerea și recuzarea
Noțiunea de act administrativ fiscal
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale
Îndreptarea erorilor materiale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la fața locului
Reviste:
Necomunicarea legală a titlului de creanță către contribuabil - motiv de nelegalitate a executării silite invocat pe calea contestației la executare*/Ne pas communiquer legalement le titre de creance au contribuable - motif de l`execution forcee illegale invoque par la voie de la contestation de l`execution/Failure to legally notify the tax debt instrument to the tax payer - ground for unlawfulness of enforcement raised by appeal against enforcement
Cererea de revizuire din contenciosul administrativ în baza unor decizii ale CJUE
Declarare în inactivitate a societatii în faliment. Neînscrierea faptei în cazierul fiscal al societății
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 06 ianuarie 2016 - Modificarea domiciliului fiscal
Procedura de acordare a bonificațiilor pentru depunerea declarației unice prin mijloace electronice
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...