Declararea filialelor și sediilor secundare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Înregistrarea fiscală și evidența contabilă și fiscală -
ARTICOLUL 74
Declararea filialelor și sediilor secundare Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Contribuabilii au obligația de a declara organului fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile, înființarea de sedii secundare.

(2) Contribuabilii cu domiciliul fiscal în România au obligația de a declara în termen de 30 de zile înființarea de filiale și sedii secundare în străinătate.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Din economia textului de lege rezultă obligația de declarare asediilor secundare (fie în țară, fie în străinătate) de către contribuabili, în termen de 30 de zile de la înființarea acestora. Acest fapt se operaționalizează în practică prin întocmirea și depunerea la organul fiscal competent fie adeclarației de înregistrare fiscală [[conform art. 75 alin. (2) Codul de procedură fiscală.], fie adeclarației de mențiuni [conform art. 75 alin. (1) Codul de procedură fiscală.] – dacă înființarea acestora are loc ulterior eliberării certificatului de înregistrare fiscală) –, păstrându-se obligativitatea declarării în termenul de 30 de zile. Ce se întâmplă dacă organul fiscal constată fie nedeclararea în termen, fie nedeclararea după expirarea termenului de 30 de zile? Abaterea în cauză, ca și regulă generală, constituie ofaptă contravențională reglementată de art. 219 alin. (1) lit. a). Dacă însă fapta respectivă afost săvârșită în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, ne aflăm în circumstanțele prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005, conform căruia constituie infracțiune de evaziune fiscală „sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate”. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 74 Codul de procedură fiscală., contribuabilii au obligația de adeclara organului fiscal competent din subordinea A.N.A.F., în termen de 30 de zile, înființarea de sedii secundare, iar contribuabilii cu domiciliul fiscal în România au obligația de adeclara în termen de 30 de zile înființarea de filiale și sedii secundare în străinătate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii
Estimarea bazei de impunere
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Obligația de înregistrare fiscală
Obligația înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidenței contabile și fiscale
Obligația de a depune declarații fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarațiilor fiscale
Corectarea declarațiilor fiscale
Reviste:
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 18 noiembrie 2015 - Documentele jutificative necesare în vederea obținerii unor documente sau autorizații emise de ANAF
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...