Decizia sau dispoziția de soluționare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale - Competența de soluționare a contestațiilor Decizia de soluționare -
ARTICOLUL 210
Decizia sau dispoziția de soluționare Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) În soluționarea contestației, organul competent se pronunță prin decizie sau dispoziție, după caz. Jurisprudență

(2) Decizia sau dispoziția emisă în soluționarea contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Instrucțiunile pentru aplicarea art. 210, referitoare la decizia sau dispoziția de soluționare, au fost aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 519/2005, care, pe fond, precizează următoarele: 
    - în cazul în care una din persoanele care au participat la soluționarea unei contestații, potrivit competențelor ce îi revin în acest sens, nu este de acord cu soluția propusă, are posibilitatea de a semna cu opinie separată exemplarul deciziei care rămâne la dosarul contestației și pe cel care se păstrează la dosarul deciziilor; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Rambursarea cheltuielilor de recuperare
Transmiterea informațiilor pe cale electronică
Biroul central și birourile de legătură
Condiții de admitere a cererii de asistență
Instrucțiuni de aplicare
Posibilitatea de contestare
Forma și conținutul contestației
Termenul de depunere a contestației
Retragerea contestației
Organul competent
Decizia sau dispoziția de soluționare
Forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației
Introducerea altor persoane în procedura de soluționare
Soluționarea contestației
Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă
Suspendarea executării actului administrativ fiscal
Soluții asupra contestației
Respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale
Comunicarea deciziei și calea de atac
Contravenții
Contravenții și sancțiuni la regimul produselor accizabile
Reviste:
Contestație administrativă. Impozit pe clădiri. Instituție publică. Obligația de plată a cheltuielilor accesorii. Admitere recurs
Publicarea listelor cu datornicii la ANAF se face după reguli noi!
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...