Decizia de impunere | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 86
Decizia de impunere Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifică baza de impunere. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Pentru creanțele administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin ordin al ministrului economiei și finanțelor se pot stabili și alte competențe pentru emiterea deciziilor de impunere ca urmare a inspecției fiscale. Jurisprudență

(3) Decizia de impunere se emite, dacă este necesar, și în cazul în care nu s-a emis decizie referitoare la baza de impunere potrivit art. 89. Comentarii expert (1)

(4) Declarația fiscală întocmită potrivit art. 82 alin. (2) este asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare, și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(5) În situația în care legea nu prevede obligația de calculare a impozitului, declarația fiscală este asimilată unei decizii referitoare la baza de impunere. Jurisprudență

(6) Decizia de impunere și decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii constituie și înștiințări de plată, de la data comunicării acestora, în condițiile în care se stabilesc sume de plată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(7) Până la 1 iulie 2005, sumele reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, înscrise în deciziile de impunere, în actele administrative fiscale asimilate acestora, precum și în declarațiile fiscale, vor fi rotunjite la 1.000 lei prin reducere când suma ce urmează a fi rotunjită este sub 500 lei și prin majorare când aceasta este peste 500 lei1).

1) Sumele sunt exprimate în monedă veche.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Consecințe - Horatiu Sasu
Deoarece declarația fiscală întocmită de contribuabil este echivalentă sub aspectul efectelor cu o decizie de impunere, ea produce și efectele juridice ale înștiințării de plată, de la data depunerii acesteia. În consecință, după depunerea declarației fiscale, dacă respectivul contribuabil nu a făcut plata în termenul legal, nu mai este necesară încă o înștiințare de plată, ci organul fiscal va putea demara procedurile de executare silită, conform Codului de procedură fiscală. [ Mai mult... ]

Decizia de impunere: regula în materie - Horatiu Sasu
Stabilirea impozitelor și taxelor prin decizie de impunere constituie dreptul comun în această materie, astfel încât, ori de cât ori legea nu prevede o altă modalitate de stabilire, creanța fiscală nu se poate individualiza decât prin emiterea unei decizii de impunere. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Pentru anumite categorii de venituri, întinderea obligației fiscale ce revine contribuabilului este determinată de organele fiscale, pe baza datelor declarate de acesta, prin întocmirea actului de impunere. Acest act va reprezenta titlul de creanță fiscală ce individualizează obligația de plată a contribuabilului. 
    Alăturat actelor sau documentelor de impunere sunt remarcabile, cu aceeași valoare juridică: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidenței contabile și fiscale
Obligația de a depune declarații fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarațiilor fiscale
Corectarea declarațiilor fiscale
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Decizia de impunere
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impunere
Stabilirea obligațiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale
Obiectul și funcțiile inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Reviste:
10. Executare silită fiscală efectuată în baza unei înștiințări care nu constituie decizie de impunere
Anulare decizie de impunere emisă de C.A.S. Admitere recurs
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
8. Executarea silită a titlurilor executorii fiscale. Inadmisibilitatea apărărilor de fond în cadrul contestației la executare. Distincția dintre veritabilele titluri executorii fiscale și "titlurile executorii" ca acte de executare silită
CAB: "Organul competent al CAS nu poate emite decizii de impunere"
12. Taxă locală pentru cultură și sport
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2018
4. Contestație la titlu de creanță fiscal. Inadmisibilitate. Necomunicarea titlului executoriu fiscal. Admisibilitatea contestației la executare. Prescripția penalităților de întârziere
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...