Criteriile economice | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Aplicarea prevederilor legislației fiscale -
ARTICOLUL 14
Criteriile economice Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Veniturile, alte beneficii și valori patrimoniale sunt supuse legii fiscale indiferent dacă sunt obținute din activități ce îndeplinesc sau nu cerințele altor dispoziții legale. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    O firmă are ca obiect de activitate doar producerea de produse textile. Urmărind să își diversifice activitatea, ea desfășoară și activitatea de comercializare a produselor alimentare, fără însă a modifica (completa) obiectul de activitate. Chiar dacă, potrivit obiectului de activitate, ea desfășoară o activitate pentru care nu este autorizată, va fi supusă legislației fiscale și pentru activitatea de comercializare2. Mai mult, în cazul în care se desfășoară activități comerciale ce sunt definite ca fiind ilicite, potrivit Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, impozitul aplicat veniturilor rezultate din activități pentru care contribuabilul nu are autorizație se impozitează cu 100% (ceea ce echivalează cu confiscarea veniturilor, iar nu a profitului - cu alte cuvinte nu se deduc cheltuielile aferente veniturilor ilicite). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Funcționarea Comisiei fiscale centrale
Aplicarea unitară a legislației
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Criteriile economice
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului de drept procedural fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Creanțele fiscale
Obligațiile fiscale
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Reviste:
Prevalența economicului asupra juridicului – modalitate de combatere a abuzului de drept în dreptul fiscal/La primauté de l’économique sur le juridique – modalité de combattre l’abus de droit dans le droit fiscal/Prevalence of the economic over the legal – a manner of fighting the abuse of right in the fiscal law
Optimizarea fiscală a pachetelor compensatorii
Noțiunea de "operațiune fictivă" din perspectiva art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Scurt examen jurisprudențial și un nou criteriu de delimitare a faptelor cu relevanță penală
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...