Corectarea declarațiilor fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Declarația fiscală -
ARTICOLUL 84
Corectarea declarațiilor fiscale Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Declarațiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie inițiativă.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Conform Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2006, aprobată prin O.M.F.P. nr. 1551/20063, în situația în care sumele rezultate după rectificarea declarațiilor fiscale sunt mai mici decât obligațiile declarate inițial, se datorează obligații fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, numai pentru sumele datorate ca urmare a rectificării, cu modificarea corespunzătoare a actelor administrative de calcul al obligațiilor fiscale accesorii, după caz. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidenței contabile și fiscale
Obligația de a depune declarații fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarațiilor fiscale
Corectarea declarațiilor fiscale
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Decizia de impunere
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impunere
Stabilirea obligațiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale
Obiectul și funcțiile inspecției fiscale
Reviste:
Cauza Siret srl împotriva Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava. Trimitere preliminară. Fiscalitate. Directiva 2006/112/CE . Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA). Deducerea taxei achitate în amonte. Dreptul la rambursarea TVA-ului. Operațiuni aferente unei perioade fiscale care a făcut deja obiectul unei inspecții fiscale încheiate. Legislație națională. Posibilitatea persoanei impozabile de a corecta declarațiile fiscale care au făcut deja obiectul unei inspecții fiscale. Excludere. Principiul efectivității. Neutralitate fiscală
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Referințe în cărți:
TVA național vs. intracomunitar - Cazuri și necazuri
;
se încarcă...