Confidențialitatea asupra documentelor și informațiilor primite | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Aspecte internaționale - Asistența pentru recuperarea în România a creanțelor stabilite prin titluri de creanță emise într un alt stat membru -
ARTICOLUL 188
Confidențialitatea asupra documentelor și informațiilor primite Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Documentele și informațiile comunicate autorității competente din România pentru punerea în aplicare a prezentului capitol nu pot fi comunicate de către aceasta decât: Jurisprudență

a) persoanei fizice sau juridice vizate de cererea de asistență; Jurisprudență

b) persoanelor și autorităților însărcinate cu recuperarea creanțelor, numai în scopul recuperării;

c) autorităților judiciare sesizate în legătură cu cazurile referitoare la recuperarea creanțelor.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Comentariu Art. 188. 
    Referitor la confidențialitatea structurilor înființate în România., art. 188 se coroborează cu prevederile art. 183 Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Anularea creanțelor fiscale
Scopul
Sfera de aplicare
Autoritatea competentă din România
Furnizarea de informații
Comunicarea actelor emise în statul membru în care se află autoritatea solicitantă
Recuperarea creanței și aplicarea măsurilor asigurătorii
Titlul executoriu
Modificarea ulterioară a creanței
Posibilitatea de a refuza acordarea asistenței
Confidențialitatea asupra documentelor și informațiilor primite
Cheltuielile privind asistența
Solicitarea de informații
Comunicarea actelor emise în România
Recuperarea creanțelor stabilite în România
Cheltuielile privind asistența
Imposibilitatea recuperării
Modificarea sau stingerea creanței
Limba utilizată în procedura de asistență
Formularistica
Contestarea creanței sau a titlului executoriu
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...