Condiții și limite ale colaborării | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Administrarea și aprecierea probelor - Colaborarea dintre autoritățile publice -
ARTICOLUL 62
Condiții și limite ale colaborării Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public se realizează în limita atribuțiilor ce le revin potrivit legii. Jurisprudență

(2) Dacă autoritatea publică, instituția publică sau de interes public solicitată refuză colaborarea, autoritatea publică superioară ambelor organe va decide. Dacă o asemenea autoritate nu există, decizia va fi luată de autoritatea superioară celei solicitate.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Această colaborare care privește furnizarea de informații și de prezentare de acte va trebui circumscrisă și legislației prelucrării și liberei circulații a datelor personale (Legea nr. 677/2001)1. 
    1 C. Leaua, D. Petre, B. Onica-Jarka, M. Bădescu, op. cit., p. 17. 

    Spre exemplu, dacă instituția publică A solicită cooperarea instituției publice B, într-un domeniu de activitate ce nu intră în aria de competență ainstituției publice B, aceasta este îndreptățită să refuze colaborarea în cauză, conform prevederilor art. 62 alin. (1) Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii
Estimarea bazei de impunere
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Obligația de înregistrare fiscală
Reviste:
Avocați vs. Big Brother. Note de caz în afacerea Bara și alții (II)
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...