Comunicarea informațiilor între organele fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Administrarea și aprecierea probelor - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 51
Comunicarea informațiilor între organele fiscale Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă într-o procedură fiscală se constată fapte care prezintă importanță pentru alte raporturi juridice fiscale, organele fiscale își vor comunica reciproc informațiile deținute.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Prevederea este utilă în cadrul controalelor încrucișate care vizează contribuabili aflați în circumscripții fiscale diferite (spre exemplu, se verifică facturile unui producător din Buzău, dar și ale distribuitorului său din Timișoara). Prevederea legală va câștiga în importanță și utilitate pe măsura dezvoltării legăturilor contribuabililor români cu societăți comerciale (contribuabili) din Europa, precum și pe măsura apariției tot mai multor investitori străini care își deschid în România filiale/sucursale etc. Între contribuabilii români și cei din afara României vor exista schimburi de mărfuri și servicii (așadar, și de documente contabile), la fel între societatea-mamă și sucursalele/filialele din România. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Noțiunea de act administrativ fiscal
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale
Îndreptarea erorilor materiale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...