Comunicarea actelor emise în statul membru în care se află autoritatea solicitantă | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Aspecte internaționale - Asistența pentru recuperarea în România a creanțelor stabilite prin titluri de creanță emise într un alt stat membru -
ARTICOLUL 183
Comunicarea actelor emise în statul membru în care se află autoritatea solicitantă Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) La cererea autorității solicitante, autoritatea competentă din România comunică destinatarului toate actele și deciziile, inclusiv judiciare, privind o creanță sau recuperarea acesteia, emise în statul membru în care se află sediul autorității solicitante. Prevederile art. 182 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

(2) Autoritatea prevăzută la art. 181 va comunica actele astfel cum acestea au fost emise, fără a pune în cauză valabilitatea acestora.

(3) Imediat după primirea cererii de comunicare, autoritatea prevăzută la art. 181 ia toate măsurile necesare pentru realizarea comunicării. Dispozițiile privind comunicarea actelor administrative din prezentul cod se aplică în mod corespunzător. Dacă îi sunt necesare, autoritatea competentă din România poate solicita informații suplimentare, fără a periclita data limită de comunicare indicată în cererea autorității solicitante. Jurisprudență

(4) Imediat după efectuarea comunicării, autoritatea competentă din România informează autoritatea solicitantă despre aceasta și despre data la care au fost comunicate actele destinatarului, prin certificarea corespunzătoare pe verso-ul celui de-al doilea exemplar al cererii de comunicare și transmiterea acestuia către autoritatea solicitantă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    În O.M.F.P. nr. 2035/20061 pentru înființarea Biroului de legătură privind asistența în materie de recuperare într-un stat membru al Uniunii Europene a creanțelor stabilite de autoritățile din alt stat membru, se prevăd în esență următoarele: 
    1 M. Of. nr. 990 din 12 decembrie 2006. 

    a)înființarea Biroului de legătură 
    La nivelul Agenției Naționale de Administrare fiscală se înființează în cadrul Direcției generale de reglementare a colectării creanțelor bugetare Biroul de legătură privind asistența pentru recuperarea în România a creanțelor stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum și pentru recuperarea într-un alt stat membru al Uniunii Europene a creanțelor stabilite în România, denumit în continuare Biroul de legătură. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Termen de contestare
Judecarea contestației
Darea în plată
Insolvabilitatea
Deschiderea procedurii insolvenței
Anularea creanțelor fiscale
Scopul
Sfera de aplicare
Autoritatea competentă din România
Furnizarea de informații
Comunicarea actelor emise în statul membru în care se află autoritatea solicitantă
Recuperarea creanței și aplicarea măsurilor asigurătorii
Titlul executoriu
Modificarea ulterioară a creanței
Posibilitatea de a refuza acordarea asistenței
Confidențialitatea asupra documentelor și informațiilor primite
Cheltuielile privind asistența
Solicitarea de informații
Comunicarea actelor emise în România
Recuperarea creanțelor stabilite în România
Cheltuielile privind asistența
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...