Competența teritorială a compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației publice locale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Competența organului fiscal -
ARTICOLUL 35
Competența teritorială a compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației publice locale Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale sunt competente pentru administrarea impozitelor, taxelor și a altor sume datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Competența reglementată de art. 35 este atât materială, cât și teritorială2. 
    2 C. Leaua, D. Petre, B. Onica-Jarka, M. Bădescu, op. cit., p. 12. 

    De exemplu, în cazul impozitului pe clădiri și pe teren datorate de o persoană fizică, competența teritorială în ceea ce privește administrarea impozitelor revine compartimentului de specialitate al primăriei din localitatea în care se află clădirea și terenul persoanei fizice3. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Creditorii și debitorii
Plătitorul
Răspunderea solidară
Dispoziții speciale privind stabilirea răspunderii
Drepturile și obligațiile succesorilor
Dispoziții privind cesiunea creanțelor fiscale ale contribuabililor
Domiciliul fiscal
Competența generală
Competența teritorială
Competența în cazul sediilor secundare
Competența teritorială a compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației publice locale
Competența specială
Conflictul de competență
Acord asupra competenței
Conflictul de interese
Abținerea și recuzarea
Noțiunea de act administrativ fiscal
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2017
Declarația fiscală în reglementarea Codului de procedură fiscală
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...