Colectarea creanțelor fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 110
Colectarea creanțelor fiscale Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(1) În sensul prezentului titlu, colectarea constă în exercitarea acțiunilor care au ca scop stingerea creanțelor fiscale. Jurisprudență

(2) Colectarea creanțelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanță sau al unui titlu executoriu, după caz. Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

(3) Titlul de creanță este actul prin care se stabilește și se individualizează creanța fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptățite, potrivit legii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (7)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicație: de ce și cum suntem obligați să plătim contribuția la sănătate? - Horatiu Sasu
În aplicarea prezentului articol, oricât de mult s-ar întreba unii contribuabili „de ce sunt obligat să plătesc contribuția la sănătate?”, răspunsul este unul singur: obligația este stabilită prin lege, cu foarte puține derogări, astfel încât la scadență toți contribuabilii sunt obligați să achite taxa.
Ilustrativ este și un caz în care s-a arătat: „Obligația de plată a persoanelor care realizează venituri este prevăzută de art. 51 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 150/2002.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    De lege lata, materia colectării creanțelor fiscale este reglementată în principal de Codul de procedură fiscală, dar și de o serie de alte acte normative (cu caracter subsidiar sau special), dintre care menționăm1: 
    1 D. Dascălu, C. Alexandru, op. cit., p. 299-300. 

    a) O.G. nr. 22/20022 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii (cu modificările ulterioare, aduse de legea sa de aprobare), aprobată prin Legea nr. 288/20023, iar ulterior modificată și completată prin Legea nr. 110/20074; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Comunicarea avizului de inspecție fiscală
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Obligația de colaborare a contribuabilului
Dreptul contribuabilului de a fi informat
Sesizarea organelor de urmărire penală
Raportul privind rezultatul inspecției fiscale
Colectarea creanțelor fiscale
Termenele de plată
Certificatul de atestare fiscală
Certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale
Dispoziții privind efectuarea plății
Ordinea stingerii datoriilor
Compensarea
Restituiri de sume
Obligația băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială
Dispoziții generale privind majorări de întârziere
Majorări de întârziere
Reviste:
1. Accesul efectiv la justiție. Necesitatea analizării de către instanța de judecată
Contestație la executare împotriva titlurilor executorii emise de Casa de Asigurări de Sănătate
Declarația fiscală în reglementarea Codului de procedură fiscală
10. Executare silită fiscală efectuată în baza unei înștiințări care nu constituie decizie de impunere
Termenul de depunere a declarației nominale de asigurări rectificative de către angajator
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2018
Donațiile de 2% sau 3,5% sau pentru acordarea de burse private: cum se stabilesc de către organul fiscal
Amenda contravențională și amenda penală
Dificultăți în stabilirea prejudiciului și a obligațiilor de plată accesorii, în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...