Colectarea creanțelor fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 110
Colectarea creanțelor fiscale Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (131), Reviste (6), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) În sensul prezentului titlu, colectarea constă în exercitarea acțiunilor care au ca scop stingerea creanțelor fiscale. Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) Colectarea creanțelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanță sau al unui titlu executoriu, după caz. Referințe în jurisprudență (12), Reviste (2), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Titlul de creanță este actul prin care se stabilește și se individualizează creanța fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptățite, potrivit legii. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (85), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Aplicație: de ce și cum suntem obligați să plătim contribuția la sănătate? - Horatiu Sasu
În aplicarea prezentului articol, oricât de mult s-ar întreba unii contribuabili „de ce sunt obligat să plătesc contribuția la sănătate?”, răspunsul este unul singur: obligația este stabilită prin lege, cu foarte puține derogări, astfel încât la scadență toți contribuabilii sunt obligați să achite taxa. Ilustrativ este și un caz în care s-a arătat: „Obligația de plată a persoanelor care realizează venituri este prevăzută de art. 51 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 150/2002. Reclamantul a realizat venituri impozabile (…). În aceste condiții, apare ca legală stabilirea în sarcina reclamantului a obligativității plății contribuțiilor la sănătate, în condițiile în care acesta a realizat venituri impozabile din activități independente. Persoanele fizice pentru veniturile încasate, cât și angajatorii persoanelor fizice, plătesc o contribuție de mărimea unei cote procentuale din fiecare leu cu destinația de salariu sau de venit”. Așadar, la răspunsul „de ce trebuie să plătim contribuția la sănătate?”, răspunsul nu se referă la calitatea serviciilor din sectorul public de sănătate, ci la faptul că această contribuție este impusă prin lege. Iar în baza acestei obligații stabilite prin lege se emit titluri executorii despre care face vorbire alineatul pe care îl adnotăm, indiferent de voința contribuabililor, atunci când aceștia nu achită CASS. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Comunicarea avizului de inspecție fiscală
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Obligația de colaborare a contribuabilului
Dreptul contribuabilului de a fi informat
Sesizarea organelor de urmărire penală
Raportul privind rezultatul inspecției fiscale
Colectarea creanțelor fiscale
Termenele de plată
Certificatul de atestare fiscală
Certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale
Dispoziții privind efectuarea plății
Ordinea stingerii datoriilor
Compensarea
Restituiri de sume
Obligația băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială
Dispoziții generale privind majorări de întârziere
Majorări de întârziere
Reviste:
1. Accesul efectiv la justiție. Necesitatea analizării de către instanța de judecată
10. Executare silită fiscală efectuată în baza unei înștiințări care nu constituie decizie de impunere
Termenul de depunere a declarației nominale de asigurări rectificative de către angajator
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2018
Donațiile de 2% sau 3,5% sau pentru acordarea de burse private: cum se stabilesc de către organul fiscal
Amenda contravențională și amenda penală
Contestație împotriva raportului de inspecție fiscală. Inadmisibilitate
Procesul-verbal întocmit de inspectorii antifraudă: ce valoare are?
Contestație împotriva raportului de inspecție fiscală. Inadmisibilitate
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...