Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Administrarea și aprecierea probelor - Colaborarea dintre autoritățile publice -
ARTICOLUL 63
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În baza convențiilor internaționale, organele fiscale vor colabora cu autoritățile fiscale similare din alte state. Jurisprudență

(2) În lipsa unei convenții, organele fiscale pot acorda sau pot solicita colaborarea altei autorități fiscale din alt stat pe bază de reciprocitate. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Comentariu Art. 63. 
    Articolul de mai sus se coroborează cu prevederile art. 179-197 Codul de procedură fiscală. A se vedea, de asemenea, și comentariile de la parag. 2 al art. 51. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii
Estimarea bazei de impunere
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Obligația de înregistrare fiscală
Obligația înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...