Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Administrarea și aprecierea probelor - Colaborarea dintre autoritățile publice -
ARTICOLUL 61
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public sunt obligate să colaboreze în realizarea scopului prezentului cod. Jurisprudență

(2) Nu constituie activitate de colaborare acțiunile întreprinse de autoritățile prevăzute la alin. (1), în conformitate cu atribuțiile ce le revin potrivit legii.

(3) Organul fiscal care solicită colaborarea răspunde pentru legalitatea solicitării, iar autoritatea solicitată răspunde pentru datele furnizate.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Garda Financiară participă în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere și instituții specializate la acțiuni de depistare și combatere a activităților ilicite care generează fenomene de evaziune și fraudă fiscală. Tot Garda Financiară colaborează cu Poliția Economică, organul specializat al Ministerului Administrației și Internelor, învestit cu misiunea de apărare a avutului public și privat, desfășurându-și activitatea permanent, pentru prevenirea și descoperirea, prin mijloace specifice, a faptelor incriminate de legea penală ca infracțiuni prin care se prejudiciază, sub orice formă, economia națională și, implicit, interesele legale ale cetățenilor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii
Estimarea bazei de impunere
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...