Cheltuieli | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale -
CAPITOLUL IX
Cheltuieli Jurisprudență

ARTICOLUL 168 Cheltuieli de executare silită Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită sunt în sarcina debitorului.

(2) Suma cheltuielilor cu executarea silită se stabilește de organul de executare, prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu potrivit prezentului cod, care are la bază documente privind cheltuielile efectuate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență

(3) Cheltuielile de executare silită a creanțelor fiscale se avansează de organele de executare, din bugetul acestora.

(4) Cheltuielile de executare silită care nu au la bază documente care să ateste că au fost efectuate în scopul executării silite nu sunt în sarcina debitorului urmărit. Jurisprudență

(5) Sumele recuperate în contul cheltuielilor de executare silită se fac venit la bugetul din care au fost avansate, cu excepția sumelor reprezentând cheltuieli de executare silită a creanțelor fiscale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, care se fac venit la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Cheltuielile de executare, deși se avansează din bugetul organelor de executare, se stabilesc în sarcina debitorului, urmând a fi suportate ulterior în mod efectiv de acesta, numai în condițiile în care există un document justificativ (proces-verbal) în acest sens, prin care se dimensionează cuantumul lor. Conform prevederilor art. 88 lit. c) Codul de procedură fiscală., respectivul proces-verbal este asimilat deciziilor de impunere. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Sfera inspecției fiscale
Realizarea inspecției fiscale
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Majorări de întârziere^1 )
Înlesniri la plată
Constituirea de garanții
Măsuri asigurătorii
Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită
Cheltuieli
Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită
Contestația la executare silită
Stingerea creanțelor fiscale prin alte modalități
Aspecte internaționale
Dreptul la contestație
Competența de soluționare a contestațiilor Decizia de soluționare
Dispoziții procedurale
Soluții asupra contestației
Reviste:
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Procedura de acordare a bonificațiilor pentru depunerea declarației unice prin mijloace electronice
Procedura de anulare a obligației de plată a CASS
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...