Certificatul de atestare fiscală | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 112
Certificatul de atestare fiscală Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent, la solicitarea contribuabilului. Jurisprudență

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidența pe plătitor a organului fiscal competent și cuprinde creanțele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referință. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală în care se menționează creanțele fiscale exigibile, existente în sold la sfârșitul lunii anterioare lunii de referință. Derogări (1), Jurisprudență

(4) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către contribuabil și poate fi utilizat de contribuabil pe o perioadă de până la 30 de zile de la data emiterii. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant. Jurisprudență

(5) În situația în care, în conformitate cu art. 116 alin. (3), există cereri de compensare aflate în termenul legal de soluționare, certificatul fiscal se eliberează cu mențiunea "Cerere de compensare în curs de soluționare pentru suma de ...". Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Din economia textului de lege rezultă că în cuprinsul certificatului de atestare fiscală se face referire la creanțe fiscale care sunt exigibile. Certificatul de atestare fiscală reprezintă un act administrativ fiscal și, pe cale de consecință, acesta trebuie să conțină toate elementele generale menționate la art. 43 alin. (2) Codul de procedură fiscală., în cuprinsul articolului de lege supus analizei nefiind înscrise și alte elemente suplimentare privind forma și conținutul acestuia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Comunicarea avizului de inspecție fiscală
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Obligația de colaborare a contribuabilului
Dreptul contribuabilului de a fi informat
Sesizarea organelor de urmărire penală
Raportul privind rezultatul inspecției fiscale
Colectarea creanțelor fiscale
Termenele de plată
Certificatul de atestare fiscală
Certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale
Dispoziții privind efectuarea plății
Ordinea stingerii datoriilor
Compensarea
Restituiri de sume
Obligația băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială
Dispoziții generale privind majorări de întârziere
Majorări de întârziere
Majorări de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară
Majorări de întârziere în cazul compensării și în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară
Reviste:
Certificatul de atestare fiscală și natură juridică a certificatului de atestare fiscală
Greu de plătit: impedimente legale ale plăților din fonduri publice (I)
Certificatul de atestare fiscală și natura juridică a acestuia
Dobânzile: Ce obligații și drepturi avem în materie fiscală?
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...