Art II " | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art II din Legea nr 158/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 165/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 444 din 23 mai 2006: - " -
Art. II.
-

(1) Dispozițiile prezentei legi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică actelor de procedură îndeplinite începând cu această dată. Prin excepție, dispozițiile art. 1091 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare1), se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare prezenta lege.

(2) Suspendarea executării actului administrativ fiscal dispusă de organul de soluționare a contestației înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi continuă să își producă efectele până la soluționarea contestației."

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Constatarea faptelor ce pot constitui infracțiuni
Dispoziții procedurale privind înregistrarea în cazul unor activități cu produse accizabile
Dispoziții tranzitorii privind înregistrarea fiscală
Dispoziții tranzitorii privind soluționarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
Dispoziții tranzitorii privind inspecția fiscală
Dispoziții tranzitorii privind soluționarea contestațiilor
Dispoziții tranzitorii privind executarea silită
Intrarea în vigoare
Conflictul temporal al actelor normative
Abrogări
Art II "
Art III "
Art IV "
;
se încarcă...