Adjudecarea | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită - Valorificarea bunurilor -
ARTICOLUL 164
Adjudecarea Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

(1) După adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat să plătească prețul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, în lei, în numerar la o unitate a Trezoreriei Statului sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data adjudecării.

(2) Dacă adjudecatarul nu plătește prețul, licitația se va relua în termen de 10 zile de la data adjudecării. În acest caz, adjudecatarul este obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitație și, în cazul în care prețul obținut la noua licitație este mai mic, diferența de preț. Adjudecatarul va putea să achite prețul oferit inițial și să facă dovada achitării acestuia până la termenul prevăzut la art. 162 alin. (7), caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitație.

(3) Cu sumele încasate din eventuala diferență de preț, percepute în temeiul alin. (2), se vor stinge creanțele fiscale înscrise în titlul executoriu în baza căruia s-a început executarea silită.

(4) Dacă la următoarea licitație bunul nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia. Jurisprudență

(5) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și în cazul valorificării conform înțelegerii părților sau prin vânzare directă.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    În cuprinsul acestui articol sunt reglementate obligațiile ce revin adjudecatarului, în sensul că acesta are obligația să plătească prețul, diminuat cu valoarea taxei de participare, în cel mult 5 zile de la data adjudecării, alin. (2) detaliind măsurile coercitive ce se aplică acestuia în caz de nerespectare a respectivei obligații care îi revine. 
    Din economia textului de lege, conform prevederilor coroborate ale alin. (1) și (2), rezultă că organul de executare acordă adjudecatarului un termen de 5 zile în vederea achitării prețului, stabilit în urma derulării procedurii de valorificare prin licitație, iar, în caz contrar, organul de executare va relua procedura de licitație în termen de 5 zile de la expirarea termenului în cauză. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Executarea silită a bunurilor imobile
Instituirea administratorului sechestru
Suspendarea executării silite a bunurilor imobile
Executarea silită a fructelor neculese și a recoltelor prinse de rădăcini
Executarea silită a unui ansamblu de bunuri
Valorificarea bunurilor sechestrate
Valorificarea bunurilor potrivit înțelegerii părților
Valorificarea bunurilor prin vânzare directă
Vânzarea bunurilor la licitație
Comisia de licitație
Adjudecarea
Plata în rate
Procesul verbal de adjudecare
Reluarea procedurii de valorificare
Cheltuieli de executare silită
Sumele realizate din executare silită
Ordinea de distribuire
Reguli privind eliberarea și distribuirea
Contestația la executare silită
Termen de contestare
Judecarea contestației
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...