Acte normative de aplicare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții tranzitorii și finale -
ARTICOLUL 228
Acte normative de aplicare

(1) În aplicarea prezentului cod, Guvernul adoptă norme metodologice de aplicare, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.

(2) Formularele necesare și instrucțiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanțelor fiscale se aprobă prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Modificări (1), Referințe (4), Jurisprudență, Reviste (8)

(3) Formularele necesare și instrucțiunile de utilizare a acestora, pentru administrarea impozitelor și taxelor locale, se aprobă prin ordin comun al ministrului internelor și reformei administrative și ministrului economiei și finanțelor. Referințe (1), Jurisprudență

(4) Formularele necesare și instrucțiunile de utilizare a acestora, privind realizarea creanțelor bugetului general consolidat administrate de alte organe, se aprobă prin ordin al ministrului de resort sau al conducătorului instituției publice, după caz.

(5) În aplicarea dispozițiilor art. 225 și 226, Ministerul Economiei și Finanțelor va emite instrucțiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Comunicarea deciziei și calea de atac
Contravenții
Contravenții și sancțiuni la regimul produselor accizabile
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
Actualizarea sumei amenzilor
Dispoziții aplicabile
Dispoziții privind regimul vamal
Dispoziții privind stoparea ajutorului de stat
Dispoziții privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis
Dispoziții privind funcționarii publici din cadrul organelor fiscale
Acte normative de aplicare
Scutirea organelor fiscale de plata taxelor
Înscrierea creanțelor la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
Dispoziții privind termenele
Confiscări
Constatarea faptelor ce pot constitui infracțiuni
Dispoziții procedurale privind înregistrarea în cazul unor activități cu produse accizabile
Dispoziții tranzitorii privind înregistrarea fiscală
Dispoziții tranzitorii privind soluționarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
Dispoziții tranzitorii privind inspecția fiscală
Dispoziții tranzitorii privind soluționarea contestațiilor
Reviste:
Ordinul nr. 2447/2014 privind modificarea Ordinului nr. 1438/2009 pentru aprobarea unor formulare pentru colectarea creanțelor fiscale
Ordinul ANAF nr. 235/2014 privind Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA
Ordinul ANAF nr. 3883/2013 privind modificarea unor formulare prevăzute la titlul III din Codul fiscal
Ordinul ANAF nr. 3854/2013 pentru aprobarea formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal"
Ordinul ANAF nr. 3884/2013 pentru aprobarea formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"
Ordinul ANAF nr. 1292/2014 pentru aprobarea formularului 106 "Declarație informativă privind dividendele cuvenite acționarilor"
Ordinul ANAF nr. 1703/2014 pentru modificarea Ordinului nr. 1950/2012 privind formularele utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor
Fiscul pregătește Formularele 098 și 088
;
se încarcă...