Abținerea și recuzarea | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Competența organului fiscal -
ARTICOLUL 40
Abținerea și recuzarea Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Funcționarul public care știe că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 39 este obligat să înștiințeze conducătorul organului fiscal și să se abțină de la îndeplinirea procedurii.

(2) În cazul în care conflictul de interese se referă la conducătorul organului fiscal, acesta este obligat să înștiințeze organul ierarhic superior.

(3) Abținerea se propune de funcționarul public și se decide de îndată de conducătorul organului fiscal sau de organul ierarhic superior.

(4) Contribuabilul implicat în procedura în derulare poate solicita recuzarea funcționarului public aflat în conflict de interese. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(5) Recuzarea funcționarului public se decide de îndată de către conducătorul organului fiscal sau de organul fiscal ierarhic superior. Decizia prin care se respinge cererea de recuzare poate fi atacată la instanța judecătorească competentă. Cererea de recuzare nu suspendă procedura de administrare în derulare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Nesoluționarea recuzării în timp util - Horatiu Sasu
Formularea unei cereri de recuzare împotriva unuia sau altuia dintre inspectorii aflați în control nu poate avea un efect suspensiv, așa cum arată limpede alin. (5) al art. pe care îl adnotăm. În astfel de condiții, procedura de control începută și în care a intervenit solicitarea de recuzare va continua chiar și pe parcursul analizării cererii de recuzare. Se poate ajunge la situația în care controlul fiscal ia sfârșit înainte de a se finaliza vreo decizie în materia recuzării (iar la controalele inopinate este limpede că se întâmplă astfel). În acest caz, contribuabilul va insera în contestația sa (preliminară sau la instanță) și aspectul recuzării ca posibil motiv de nulitate a măsurilor luate de organele fiscale. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Instituția abținerii și a recuzării din dreptul procesual fiscal este preluată din dreptul comun. În materie procesual civilă, recuzarea și abținerea sunt două instituții procesuale care se află într-o legătură indisolubilă; abținerea nu este altceva decât o autorecuzare a judecătorului. De aceea, ele se întemeiază pe aceleași motive și au aceeași procedură de realizare. 
    Prin recuzare se înțelege posibilitatea conferită de lege părților de a solicita, în cazurile expres determinate de lege, îndepărtarea unuia sau a mai multor judecători de la soluționarea unei cauze civile1. Abținerea constituie o obligație a judecătorului care cunoaște că există un motiv de recuzare împotriva sa, de a se retrage de la judecarea cauzei respective. Așadar, deosebirea dintre cele două instituții constă în faptul că în timp ce recuzarea emană de la părțile din proces, fiind un drept al acestora, abținerea constituie o îndatorire a judecătorului2 (în procedura civilă/penală), respectiv a funcționarului public, în materia pe care o discutăm. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții privind cesiunea creanțelor fiscale ale contribuabililor
Domiciliul fiscal
Competența generală
Competența teritorială
Competența în cazul sediilor secundare
Competența teritorială a compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației publice locale
Competența specială
Conflictul de competență
Acord asupra competenței
Conflictul de interese
Abținerea și recuzarea
Noțiunea de act administrativ fiscal
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale
Îndreptarea erorilor materiale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...