Schema derulării unei misiuni de consiliere*) | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
 •  

Art 11 - Desfășurarea misiunilor de consiliere formalizate se realizează prin parcurgerea procedurilor și elaborarea unor documente specifice activității, respectiv prin etapele misiunilor de consiliere: pregătirea, intervenția la fața locului și comunicarea rezultatelor, conform schemei următoare: -
Schema derulării unei misiuni de consiliere*)

*) Schema este reprodusă în facsimil

     Etape             Proceduri               Documente
                                ┌─────────────────────────────────────┐ ┌───┐
                                │A01 - Ordinul de serviciu      │ │  │
                                │A02 - Declarația de imparțialitate și│ │  │
              ┌───────────────────────────────┐ │   păstrare a independenței    │ │  │
┌──────────────────────┐ ┌─>│P01 - Inițierea misiunii de  ├─>│B01 - Notificarea privind declanșarea│ │  │
│I. Pregătirea misiunii├─┤ │   consiliere        │ │   misiunii de consiliere     │ │  │
│  de consiliere   │ │ └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │  │
└───────────┬──────────┘ │ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │  │
      │      ├─>│P02 - Colectarea și prelucrarea├─>│C01 - Lista centralizatoare a    │ │  │
      │      │ │   informațiilor      │ │   obiectelor auditabile     │ │  │
      │      │ └───────────────────────────────┘ │C02 - Tematica în detaliu      │ │  │
      │      │ ┌───────────────────────────────┐ └─────────────────────────────────────┘ │  │
      │      ├─>│P03 - Elaborare programului  │ ┌─────────────────────────────────────┐ │P11│
      │      │ │   misiunii de consiliere  ├─>│A03 - Programul de consiliere    │ │  │
      │      │ └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │ S │
      │      │ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │ u │
      │      └─>│P04 - Ședința de deschidere  ├─>│B02 - Minuta ședinței de deschidere │ │ p │
      │        └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │ e │
      │        ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │ r │
      │      ┌─>│P05 - Colectarea dovezilor   ├─>│A04 - Teste             │ │ v │
      │      │ └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │ i │
      │      │ ┌───────────────────────────────┐                     │ z │
      v      ├─>│P06 - Analiza problemelor   │ ┌─────────────────────────────────────┐ │ a │
┌──────────────────────┐ │ │   identificate și     ├─>│A05 - Formularele de lucru      │ │ r │
│II. Intervenția la  ├─┤ │   formularea soluțiilor  │ └─────────────────────────────────────┘ │ e │
│  fața locului   │ │ └───────────────────────────────┘                     │ a │
└───────────┬──────────┘ │ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │  │
      │      ├─>│P07 - Revizuirea documentelor ├─>│C03 - Nota centralizatoare a     │ │  │
      │      │ │   de lucru         │ │   documentelor de lucru     │ │  │
      │      │ └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │  │
      │      │ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │  │
      │      └─>│P08 - Ședința de închidere   ├─>│B03 - Minuta ședinței de închidere  │ │  │
      │        └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │  │
      │        ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │  │
      v      ┌─>│P09 - Elaborarea raportului de ├─>│A06 - Raportul de consiliere     │ │  │
┌──────────────────────┐ │ │   consiliere        │ └─────────────────────────────────────┘ │  │
│III. Raportul de   ├─┤ └───────────────────────────────┘                     │  │
│   consiliere    │ │ ┌───────────────────────────────┐                     │  │
└──────────────────────┘ └─>│P10 - Comunicarea raportului de│                     │  │
              │   consiliere        │                     └───┘
              └───────────────────────────────┘

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Schema derulării unei misiuni de consiliere*)
Conducătorul compartimentului de audit intern,
Cu stimă, Conducătorul compartimentului de audit intern
Auditorii interni,
;
se încarcă...