PROCEDURA P02 COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dezvoltări procedurale de desfășurare a misiunilor de consiliere*) -
4.
PROCEDURA P02 - COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR

Scopul:

Cunoașterea domeniului îl ajută pe auditorul intern să se familiarizeze cu entitatea/structura auditată.

Explicații:

Colectarea și selectarea informațiilor în vederea identificării datelor necesare, fiabile, pertinente și utile se realizează pentru a se atinge obiectivele misiunii de consiliere.

Colectarea informațiilor presupune:

- identificarea principalelor elemente ale contextului instituțional și socio/economic în care entitatea/structura/activitatea ce va fi auditată;

- analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea entității/structurii auditate;

- analiza entității/structurii/activității ce va fi auditate (organigramă, regulamente de funcționare, fișe ale posturilor, procedurile scrise);

- analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfășurare a misiunii de consiliere;

- identificarea punctelor cheie ale funcționarii entității/structurii/activității ce va fi auditate și ale sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabilă a punctelor tari și slabe;

- identificarea și evaluarea riscurilor cu incidență semnificativă;

- identificarea surselor potențiale de informații care ar putea fi folosite ca dovezi ale consilierii și care să asigure validitatea și credibilitatea acestor informații.

Procedura:

Auditorii interni 1. identifică legile și regulamentele aplicabile entității/structurii auditate
2. obțin organigrama, regulamentele de funcționare, fișele posturilor, procedurile scrise ale entității/structurii ce va fi auditate
3. identifică personalul responsabil
4. identifică circuitul documentelor
5. adună date statistice cu privire la evoluția entității/structurii/activității auditate
6. se familiarizează cu activitatea entității/structurii auditate
Conducătorul compartimentului de audit intern 7. revede documentația
8. organizează o ședința pentru identificarea obiectivelor supuse consilierii; reevaluează stabilirea obiectivelor, a scopului consilierii și a metodologiei, după caz
Auditorii interni 9. îndosariază documentația obținută în dosarul misiunii

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
PROCEDURA P 01 ORDINUL DE SERVICIU
PROCEDURA P 01 DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE ȘI PĂSTRARE A INDEPENDENȚEI
PROCEDURA P 01 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE CONSILIERE
PROCEDURA P02 COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR
PROCEDURA P 03 ELABORAREA PROGRAMULUI MISIUNII DE CONSILIERE
PROCEDURA P 04 ȘEDINȚA DE DESCHIDERE
PROCEDURA P 05 COLECTAREA DOVEZILOR
PROCEDURA P 06 ANALIZA PROBLEMELOR IDENTIFICATE ȘI FORMULAREA SOLUȚIILOR
PROCEDURA P 07 REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU
PROCEDURA P 08 ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE
PROCEDURA P 09 ELABORAREA RAPORTULUI DE CONSILIERE
PROCEDURA P 10 COMUNICAREA RAPORTULUI DE CONSILIERE
PROCEDURA P 11 SUPERVIZAREA
;
se încarcă...