PROCEDURA P 08 ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dezvoltări procedurale de desfășurare a misiunilor de consiliere*) -
10.
PROCEDURA P 08 - ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE

Scopul:

Permite prezentarea către entitatea/structura auditată a opiniei auditorilor interni, a concluziilor și propunerilor de soluții identificate în raportul de consiliere.

Explicații:

Trebuie să se asigure că raportul de consiliere va fi întocmit clar, obiectiv, fundamentat, relevant, respectiv:

- clar: ușor de înțeles, evident, să nu permită interpretări;

- obiectiv: să nu fie părtinitor;

- fundamentat: să prezinte constatările auditorilor interni și să facă trimiteri la documente doveditoare;

- relevant: aspectele semnalate să ajute conducerea entității/structurii auditate în luarea unor decizii manageriale.

Procedura:

Secretariatul 1. planifică ședința de închidere
Conducătorul compartimentului de audit intern, Auditorii interni, Reprezentanții entității/structurii auditate 2. participă la desfășurarea ședinței de închidere
Auditorii interni 3. realizează rezumatul discuțiilor într-o minută a ședinței de închidere
Conducătorul compartimentului de audit intern, Auditorii interni 4. se pun de acord asupra modificărilor ce vor fi incluse în raportul de consiliere, dacă este nevoie
Auditorii interni 5. pregătesc acte suplimentare necesare pentru a justifica modificările la raportul de consiliere
6. îndosariază minuta ședinței de închidere; model B - 03, în dosarul misiunii

Model B-03

Entitatea publică .................

MINUTA ȘEDINȚEI DE ÎNCHIDERE

A. Mențiuni generale
Tema misiunii de consiliere:
Întocmit de: .......... Data: ..........
Supervizat de: ........ Data: ..........
Lista participanților:
Numele Funcția Direcția/Serviciul Număr de telefon
B. Concluzii:

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
PROCEDURA P 01 ORDINUL DE SERVICIU
PROCEDURA P 01 DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE ȘI PĂSTRARE A INDEPENDENȚEI
PROCEDURA P 01 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE CONSILIERE
PROCEDURA P02 COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR
PROCEDURA P 03 ELABORAREA PROGRAMULUI MISIUNII DE CONSILIERE
PROCEDURA P 04 ȘEDINȚA DE DESCHIDERE
PROCEDURA P 05 COLECTAREA DOVEZILOR
PROCEDURA P 06 ANALIZA PROBLEMELOR IDENTIFICATE ȘI FORMULAREA SOLUȚIILOR
PROCEDURA P 07 REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU
PROCEDURA P 08 ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE
PROCEDURA P 09 ELABORAREA RAPORTULUI DE CONSILIERE
PROCEDURA P 10 COMUNICAREA RAPORTULUI DE CONSILIERE
PROCEDURA P 11 SUPERVIZAREA
;
se încarcă...