PROCEDURA P 05 COLECTAREA DOVEZILOR | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dezvoltări procedurale de desfășurare a misiunilor de consiliere*) -
7.
PROCEDURA P 05 - COLECTAREA DOVEZILOR

Scopul:

Informațiile colectate asigură o evidență suficientă, competentă și relevantă și oferă o bază rezonabilă pentru propunerile de soluții formulate de auditorii interni.

Explicații:

În cadrul acestei proceduri auditorii interni efectuează testări în concordanță cu programul misiunii de consiliere aprobat. De asemenea, activitatea desfășurată urmărește să producă dovezi în baza cărora auditorii interni să își formuleze propunerile de soluții.

Procedura:

Auditorii interni 1. efectuează testările și procedurile stabilite în programul de consiliere
2. apreciază dacă dovezile obținute sunt suficiente, relevante, competențe și folositoare
3. colectează documente pentru toată misiunea de consiliere
4. etichetează și numerotează toate documentele
5. îndosariază documentele utilizate în dosarul misiunii de consiliere
Conducătorul compartimentului de audit intern 6. analizează și aprobă testele
Auditorii interni 7. etichetează, numerotează și îndosariază testele; model A-04 în dosarul permanent

Model A-04

Entitatea publică ...................

TEST nr. ..
Misiunea de consiliere: ....
Întocmit de: .............................. Data: ..............
Supervizat de: ............................ Data: ..............
Obiectivul testului:
Descrierea testului:
Concluzii:

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
PROCEDURA P 01 ORDINUL DE SERVICIU
PROCEDURA P 01 DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE ȘI PĂSTRARE A INDEPENDENȚEI
PROCEDURA P 01 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE CONSILIERE
PROCEDURA P02 COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR
PROCEDURA P 03 ELABORAREA PROGRAMULUI MISIUNII DE CONSILIERE
PROCEDURA P 04 ȘEDINȚA DE DESCHIDERE
PROCEDURA P 05 COLECTAREA DOVEZILOR
PROCEDURA P 06 ANALIZA PROBLEMELOR IDENTIFICATE ȘI FORMULAREA SOLUȚIILOR
PROCEDURA P 07 REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU
PROCEDURA P 08 ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE
PROCEDURA P 09 ELABORAREA RAPORTULUI DE CONSILIERE
PROCEDURA P 10 COMUNICAREA RAPORTULUI DE CONSILIERE
PROCEDURA P 11 SUPERVIZAREA
;
se încarcă...