PROCEDURA P 04 ȘEDINȚA DE DESCHIDERE | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dezvoltări procedurale de desfășurare a misiunilor de consiliere*) -
6.
PROCEDURA P 04 - ȘEDINȚA DE DESCHIDERE

Scopul:

Ședința de deschidere se realizează cu reprezentanții entității/structurii auditate pentru a discuta scopul consilierii, obiectivele urmărite și modalitățile de lucru utilizate pentru atingerea acestora, precum și pentru a stabili persoanele de contact pe perioada derulării misiunii.

Explicații:

Ședința de deschidere servește ca întâlnire de început a misiunii de consiliere, având următoarea ordine de zi:

- prezentarea auditorilor interni;

- prezentarea obiectivelor misiunii de consiliere;

- stabilirea termenelor de raportare;

- prezentarea în detaliu a tematicii;

- acceptarea calendarului întâlnirilor;

- analiza și acceptul Cartei auditului intern;

- asigurarea condițiilor materiale necesare derulării misiunii.

Procedura:

Auditorii interni 1. contactează telefonic entitatea/structura auditată pentru a stabili data întâlnirii
Conducătorul compartimentului de audit intern, Auditorii interni Reprezentanții entității/structurii auditate 2. participă la desfășurarea ședinței de deschidere
Auditorii interni 3. întocmesc minuta ședinței de deschidere, cu următoarea structură:
A. Mențiuni generale
- tema misiunii de consiliere
- numele celor care întocmesc minuta ședinței de deschidere
- numele persoanei însărcinate cu verificarea întocmirii minutei ședinței de deschidere conform prezentei proceduri
- lista participanților la ședința de deschidere, cu menționarea numelui, funcției, compartimentului și a numărului de telefon
B. Stenograma ședinței de deschidere:
- cuprinde redactarea în detaliu a dezbaterilor ședinței de deschidere.
4. îndosariază minuta ședinței de deschidere; model B-02 în dosarul misiunii

Model B-02

Entitatea publică .....................

MINUTA ȘEDINȚEI DE DESCHIDERE

A. Mențiuni generale
Tema misiunii de consiliere: .....................
Întocmit de: ............................. Data: ...............
Verificat de: ............................ Data: ...............
Lista participanților:
Numele Funcția Direcția/Serviciul Număr de telefon
B. Stenograma ședinței de deschidere

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
PROCEDURA P 01 ORDINUL DE SERVICIU
PROCEDURA P 01 DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE ȘI PĂSTRARE A INDEPENDENȚEI
PROCEDURA P 01 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE CONSILIERE
PROCEDURA P02 COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR
PROCEDURA P 03 ELABORAREA PROGRAMULUI MISIUNII DE CONSILIERE
PROCEDURA P 04 ȘEDINȚA DE DESCHIDERE
PROCEDURA P 05 COLECTAREA DOVEZILOR
PROCEDURA P 06 ANALIZA PROBLEMELOR IDENTIFICATE ȘI FORMULAREA SOLUȚIILOR
PROCEDURA P 07 REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU
PROCEDURA P 08 ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE
PROCEDURA P 09 ELABORAREA RAPORTULUI DE CONSILIERE
PROCEDURA P 10 COMUNICAREA RAPORTULUI DE CONSILIERE
PROCEDURA P 11 SUPERVIZAREA
;
se încarcă...