PROCEDURA P 01 ORDINUL DE SERVICIU | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dezvoltări procedurale de desfășurare a misiunilor de consiliere*) -
1.
PROCEDURA P 01 - ORDINUL DE SERVICIU

Scopul:

Repartizarea sarcinilor de serviciu pe auditori interni, astfel încât aceștia sa poată demara misiunea de consiliere.

Explicații:

Ordinul de serviciu reprezintă documentul de intervenție dat de compartimentul de audit intern și se întocmește de către conducătorul acestui compartiment pe baza planului anual de audit intern, secțiunea destinată consilierii.

Procedura:

Conducătorul compartimentului de audit intern 1. repartizează sarcinile de serviciu pe fiecare auditor
2. întocmește ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit intern
Personalul de secretariat 3. alocă un număr ordinului de serviciu
4. asigură copii ale ordinului de serviciu fiecărui membru al echipei de consiliere
Auditorii interni 5. iau cunoștință de ordinul de serviciu și de sarcinile repartizate
6. îndosariază ordinul de serviciu; model A-01 în dosarul misiunii

Model A-01

Entitatea publică ..................

Nr. ..... data .....................

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile ....... și cu planul anual de audit intern, se va efectua o misiune de consiliere la ..........., în perioada ........ . Scopul misiunii de consiliere este .........................., iar obiectivele acesteia sunt: .......................... .

Echipa care va realiza misiunea de consiliere este formată din următorii auditori interni: ..................................... .

Conducătorul compartimentului de audit intern,
.....................................

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
PROCEDURA P 01 ORDINUL DE SERVICIU
PROCEDURA P 01 DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE ȘI PĂSTRARE A INDEPENDENȚEI
PROCEDURA P 01 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE CONSILIERE
PROCEDURA P02 COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR
PROCEDURA P 03 ELABORAREA PROGRAMULUI MISIUNII DE CONSILIERE
PROCEDURA P 04 ȘEDINȚA DE DESCHIDERE
PROCEDURA P 05 COLECTAREA DOVEZILOR
PROCEDURA P 06 ANALIZA PROBLEMELOR IDENTIFICATE ȘI FORMULAREA SOLUȚIILOR
PROCEDURA P 07 REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU
PROCEDURA P 08 ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE
PROCEDURA P 09 ELABORAREA RAPORTULUI DE CONSILIERE
;
se încarcă...