PROCEDURA P 01 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE CONSILIERE | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dezvoltări procedurale de desfășurare a misiunilor de consiliere*) -
3.
PROCEDURA P 01 - NOTIFICAREA PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII
DE CONSILIERE

Scopul:

Informarea entității/structurii auditate, despre declanșarea misiunii de consiliere.

Explicații:

Informarea entității/structurii auditate pentru a se preocupa de asigurarea desfășurării corespunzătoare a procedurilor de consiliere.

Procedura:

Auditorii interni 1. pregătesc adresa de notificare către părțile interesate, în vederea transmiterii acesteia cu 15 zile înainte de declanșarea misiunii de consiliere
Conducătorul compartimentului de audit intern 2. verifica adresa de notificare
3. semnează adresa de notificare
Personalul de secretariat 4. alocă un număr adresei de notificare
5. transmite notificarea entității/structurii auditate
Auditorii interni 6. îndosariază copia adresei de notificare - model B - 01 în dosarul misiunii

Model B 01

Entitatea publică ...........

Data ........................

NOTIFICARE PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE CONSILIERE

Către: părțile interesate

De la: conducătorul compartimentului de audit intern

Referitor la: denumirea misiunii de consiliere

Stimate(ă) ..........................

În conformitate cu planul anual de audit intern, urmează ca în perioada de ............ să efectuăm o misiune de consiliere cu tema ..................., la ........................ (numele entității/structurii auditate).

Va vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o ședință de deschidere, în vederea discutării diverselor aspecte ale misiunii de consiliere, cuprinzând:

- prezentarea auditorilor interni;

- prezentarea obiectivelor misiunii de consiliere;

- scopul misiunii de consiliere;

- programul intervenției la fața locului;

- alte aspecte.

Pentru o mai bună înțelegere a activității dumneavoastră, vă rugăm să ne puneți la dispoziție următoarea documentație necesară: .....................

Dacă aveți unele întrebări privind această acțiune, vă rugăm să îl contactați pe ................. (numele și prenumele auditorului intern).

Cu stimă,
Conducătorul compartimentului de audit intern

Data, ........................

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
PROCEDURA P 01 ORDINUL DE SERVICIU
PROCEDURA P 01 DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE ȘI PĂSTRARE A INDEPENDENȚEI
PROCEDURA P 01 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE CONSILIERE
PROCEDURA P02 COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR
PROCEDURA P 03 ELABORAREA PROGRAMULUI MISIUNII DE CONSILIERE
PROCEDURA P 04 ȘEDINȚA DE DESCHIDERE
PROCEDURA P 05 COLECTAREA DOVEZILOR
PROCEDURA P 06 ANALIZA PROBLEMELOR IDENTIFICATE ȘI FORMULAREA SOLUȚIILOR
PROCEDURA P 07 REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU
PROCEDURA P 08 ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE
PROCEDURA P 09 ELABORAREA RAPORTULUI DE CONSILIERE
PROCEDURA P 10 COMUNICAREA RAPORTULUI DE CONSILIERE
PROCEDURA P 11 SUPERVIZAREA
;
se încarcă...