Independența, obiectivitatea și conștiința profesională | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Independența, obiectivitatea și conștiința profesională

Art. 7. -

(1) Organizarea și desfășurarea misiunilor de consiliere, precum și forma acestora se propun de conducătorul compartimentului de audit intern și se aprobă de conducerea entității publice numai în condițiile în care acestea nu generează conflicte de interese și nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni.

(2) Auditorii interni trebuie să dea dovadă de obiectivitate atunci când prezintă conducerii entității publice constatările, concluziile și propunerile de soluții formulate.

(3) Conducerea entității publice va fi informată fără întârziere asupra oricărei situații care ar putea să afecteze independența sau obiectivitatea auditorilor interni, indiferent dacă această situație este anterioară misiunii de consiliere sau dacă survine în timpul desfășurării acesteia.

Art. 8. -

În scopul evitării prejudicierii independenței și obiectivității auditorilor interni atunci când misiunile de asigurare sunt realizate în urma unei misiuni de consiliere, conducătorii compartimentelor de audit intern vor asigura desemnarea de auditori și supervizori diferiți pentru efectuarea misiunilor de asigurare și, respectiv, a misiunilor de consiliere.

Art. 9. -

Pentru realizarea misiunilor de consiliere formalizate auditorii interni trebuie să dea dovadă de un înalt standard profesional, acționând în vederea:

a) respectării dispozițiilor Cartei auditului intern și a celorlalte prevederi care guvernează efectuarea misiunilor de consiliere;

b) realizării misiunilor de consiliere la termenele prevăzute și comunicării rezultatelor acestora către conducerea entității publice;

c) stabilirii sferei activităților necesare atingerii obiectivelor misiunilor de consiliere;

d) prezentării în scris a cerințelor generale, a problemelor identificate și a rezultatelor misiunilor de consiliere, precum și a elementelor referitoare la modul de organizare și de desfășurare a acestora;

e) comunicării și raportării rezultatelor misiunilor de consiliere.

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Dispoziții generale
Independența, obiectivitatea și conștiința profesională
Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Dezvoltări procedurale de desfășurare a misiunilor de consiliere*)
;
se încarcă...