DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE ȘI PĂSTRARE A INDEPENDENȚEI | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dezvoltări procedurale de desfășurare a misiunilor de consiliere*) - PROCEDURA P 01 DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE ȘI PĂSTRARE A INDEPENDENȚEI -
DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE ȘI PĂSTRARE A INDEPENDENȚEI

Numele și prenumele ...................................... Data .............
(Se completează de către auditorii interni, inclusiv consultanți)
Misiunea de consiliere .........................................................
Incompatibilități
În legătura cu entitatea/structura auditată ....... Da Nu
Ați avut/aveți vreo relație oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteți să vă interesați, să descoperiți sau să constatați slăbiciuni în orice felș
Aveți idei preconcepute față de persoane, grupuri, organizații sau obiective care ar putea să vă influențeze în misiunea de consiliereș
Sunteți soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entității/structurii auditate sau cu membrii organului de conducere colectivăș
Aveți vreo legătură politică ori socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau din primirea de redevențe de la vreun grup anume sau vreo organizație ori vreun nivel guvernamental, care ar putea să vă influențeze în misiunea de consiliereș
Aveți vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura auditatăș
Conform planului anual de audit intern urmează să participați la efectuarea unei misiuni de asigurare într-un domeniu cu implicații directe în activitatea consiliatăș
Dacă în timpul misiunii de consiliere apare orice incompatibilitate personală, externă sau organizațională care ar putea să vă afecteze abilitatea de a lucra și a face rapoarte de consiliere imparțiale, veți notifica conducătorul compartimentului de audit internș
Auditor intern, .......................... Conducătorul compartimentului de audit intern, .................................

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
ORDIN DE SERVICIU
DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE ȘI PĂSTRARE A INDEPENDENȚEI
NOTIFICARE PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE CONSILIERE
PROGRAMUL DE CONSILIERE
MINUTA ȘEDINȚEI DE DESCHIDERE
MINUTA ȘEDINȚEI DE ÎNCHIDERE
Raportul de consiliere
;
se încarcă...