Art 13 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere -
Art. 13.
-

Colectarea și prelucrarea informațiilor cu caracter general despre entitatea publică/structura/activitatea auditată trebuie să asigure:

1. identificarea principalelor elemente ale contextului instituțional în care se desfășoară activitatea, pentru constituirea listei centralizatoare a obiectelor consiliabile;

2. cunoașterea organizării entității publice/structurii, a tehnicilor sale de lucru și a diferitelor niveluri de administrare, conform organigramei entității;

3. identificarea obiectivelor activității de consiliere, realizată prin parcurgerea următoarelor etape:

a) detalierea fiecărei activități în operații succesive, descriind procesul de la declanșarea activității până la înregistrarea rezultatelor acesteia;

b) definirea pentru fiecare operațiune a riscurilor aferente cu incidență semnificativă;

c) determinarea modalităților de funcționare a controalelor specifice necesare pentru a limita efectele potențiale ale riscurilor;

4. stabilirea informațiilor și a selecționării tehnicilor de obținere adecvate necesare pentru atingerea obiectelor consilierii.

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Independența, obiectivitatea și conștiința profesională
Art 8 Independența, obiectivitatea și conștiința profesională
Art 9 Independența, obiectivitatea și conștiința profesională
Art 10 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 11 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 12 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 13 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 14 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 15 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 16 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 17 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 18 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 19 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 20 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 21 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 22 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 23 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
;
se încarcă...