Art 11 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
 •  

Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere -
Art. 11.
-

Desfășurarea misiunilor de consiliere formalizate se realizează prin parcurgerea procedurilor și elaborarea unor documente specifice activității, respectiv prin etapele misiunilor de consiliere: pregătirea, intervenția la fața locului și comunicarea rezultatelor, conform schemei următoare:

Schema derulării unei misiuni de consiliere*)

*) Schema este reprodusă în facsimil

     Etape             Proceduri               Documente
                                ┌─────────────────────────────────────┐ ┌───┐
                                │A01 - Ordinul de serviciu      │ │  │
                                │A02 - Declarația de imparțialitate și│ │  │
              ┌───────────────────────────────┐ │   păstrare a independenței    │ │  │
┌──────────────────────┐ ┌─>│P01 - Inițierea misiunii de  ├─>│B01 - Notificarea privind declanșarea│ │  │
│I. Pregătirea misiunii├─┤ │   consiliere        │ │   misiunii de consiliere     │ │  │
│  de consiliere   │ │ └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │  │
└───────────┬──────────┘ │ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │  │
      │      ├─>│P02 - Colectarea și prelucrarea├─>│C01 - Lista centralizatoare a    │ │  │
      │      │ │   informațiilor      │ │   obiectelor auditabile     │ │  │
      │      │ └───────────────────────────────┘ │C02 - Tematica în detaliu      │ │  │
      │      │ ┌───────────────────────────────┐ └─────────────────────────────────────┘ │  │
      │      ├─>│P03 - Elaborare programului  │ ┌─────────────────────────────────────┐ │P11│
      │      │ │   misiunii de consiliere  ├─>│A03 - Programul de consiliere    │ │  │
      │      │ └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │ S │
      │      │ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │ u │
      │      └─>│P04 - Ședința de deschidere  ├─>│B02 - Minuta ședinței de deschidere │ │ p │
      │        └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │ e │
      │        ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │ r │
      │      ┌─>│P05 - Colectarea dovezilor   ├─>│A04 - Teste             │ │ v │
      │      │ └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │ i │
      │      │ ┌───────────────────────────────┐                     │ z │
      v      ├─>│P06 - Analiza problemelor   │ ┌─────────────────────────────────────┐ │ a │
┌──────────────────────┐ │ │   identificate și     ├─>│A05 - Formularele de lucru      │ │ r │
│II. Intervenția la  ├─┤ │   formularea soluțiilor  │ └─────────────────────────────────────┘ │ e │
│  fața locului   │ │ └───────────────────────────────┘                     │ a │
└───────────┬──────────┘ │ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │  │
      │      ├─>│P07 - Revizuirea documentelor ├─>│C03 - Nota centralizatoare a     │ │  │
      │      │ │   de lucru         │ │   documentelor de lucru     │ │  │
      │      │ └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │  │
      │      │ ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │  │
      │      └─>│P08 - Ședința de închidere   ├─>│B03 - Minuta ședinței de închidere  │ │  │
      │        └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │  │
      │        ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │  │
      v      ┌─>│P09 - Elaborarea raportului de ├─>│A06 - Raportul de consiliere     │ │  │
┌──────────────────────┐ │ │   consiliere        │ └─────────────────────────────────────┘ │  │
│III. Raportul de   ├─┤ └───────────────────────────────┘                     │  │
│   consiliere    │ │ ┌───────────────────────────────┐                     │  │
└──────────────────────┘ └─>│P10 - Comunicarea raportului de│                     │  │
              │   consiliere        │                     └───┘
              └───────────────────────────────┘

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Independența, obiectivitatea și conștiința profesională
Art 8 Independența, obiectivitatea și conștiința profesională
Art 9 Independența, obiectivitatea și conștiința profesională
Art 10 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 11 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 12 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 13 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 14 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 15 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 16 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 17 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 18 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 19 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 20 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 21 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
;
se încarcă...