Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (3), Derogări (1), Reviste (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 23 februarie 2009.

În vigoare de la 01 aprilie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare că printre obiectivele prioritare stabilite în cadrul Programului de guvernare pentru perioada 2009-2012 se numără și introducerea pensiei sociale minime ca măsură de reducere a sărăciei și de îmbunătățire a standardului de viață al populației,

având în vedere că nivelul unor pensii din sistemul public se situează încă sub nivelul veniturilor care să permită beneficiarilor un trai decent,

ținând seama de necesitatea de a îmbunătăți sistemul de protecție socială în concordanță cu prioritățile naționale, astfel încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile,

în scopul de a evita excluderea socială a unei părți dintre pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice actuale, și pentru asigurarea unui venit minim de subzistență, avându-se în vedere situația economică și socială din România,

având în vedere categoria specială de persoane care face obiectul acestei măsuri, constituită din beneficiari ai sistemului public de pensii, ale căror venituri se situează sub limita minimă, dincolo de care pot interveni marginalizarea socială și sărăcia,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Reviste (1)

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se instituie pensia socială minimă garantată. Modificări (1)

(2) Începând cu anul 2010, nivelul pensiei sociale minime garantate se stabilește, anual, prin legea bugetului de stat și poate fi doar majorat prin legile de rectificare a bugetului de stat, în raport cu evoluția indicatorilor macroeconomici și cu resursele financiare. Modificări (1), Derogări (1)

(3) Pentru anul 2009, nivelul pensiei sociale minime garantate este de 300 lei începând cu data de 1 aprilie 2009 și de 350 lei începând cu data de 1 octombrie 2009. Modificări (12)

Art. 2. -

(1) Beneficiază de pensia socială minimă garantată pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul pensiei sociale minime garantate. Modificări (2), Reviste (2)

(2) Pensia socială minimă garantată se determină ca diferență între nivelul prevăzut la art. 1 și nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat în plată, stabilit în conformitate cu Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(3) Diferența prevăzută la alin. (2) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Modificări (1)

(4) În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, pensia socială minimă garantată, calculată potrivit prevederilor alin. (2), se acordă fiecărui urmaș în parte. Modificări (1)

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(1) În situația persoanelor care beneficiază, prin cumul, atât de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public, cât și de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum și de drepturi stabilite și plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea pensiei sociale minime garantate se are în vedere nivelul cuantumurilor însumate ale tuturor acestor venituri. Modificări (1)

(2) Pensia socială minimă garantată se acordă numai în situația în care veniturile prevăzute la alin. (1), însumate, se situează sub nivelul prevăzut la art. 1. Modificări (1)

Art. 4. -

Drepturile acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cu titlu de pensie socială minimă garantată se stabilesc și se plătesc de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele teritoriale de pensii, și se evidențiază distinct pe talonul de pensie. Modificări (1)

Art. 5. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu cele ale Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii vor pune la dispoziția Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale toate informațiile necesare solicitate de aceasta în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgențe.

(2) Procedura, tipurile de informații, termenele și modalitățile concrete de comunicare se vor stabili prin protocol încheiat între Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și fiecare dintre sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii.

Art. 7. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare începând cu luna aprilie 2009.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat

București, 18 februarie 2009.

Nr. 6.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Pensia socială minimă garantată
Pensia socială minimă garantată. Condiția ca asiguratul să aibă domiciliul pe teritoriul României
Condiția nerecuperării debitelor constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor aflați în evidența sistemului public de pensii - lipsa culpei debitorului
;
se încarcă...