Art 19 | Ordonanță de urgență 22/2009

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 19. -

(1) ANCOM preia patrimoniul și bugetul fostei Autorități Naționale pentru Comunicații, care se desființează în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență, precum și toate drepturile și obligațiile acesteia, cu excepția infrastructurii și a echipamentelor necesare exercitării atribuțiilor de administrare și gestionare la nivel național a TLD ".ro", nameserverele pentru domeniul .ro, registrul național pentru domeniul .ro, incluzând portalul rotld.ro, toate aplicațiile, bazele de date, licențele, manualele și procedurile aferente acestora.

(2) Patrimoniul fostei Autorități Naționale pentru Comunicații se stabilește pe baza bilanțului contabil de închidere la data predării, însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție întocmite în structura bugetelor aprobate și celelalte anexe, dup caz, întocmite potrivit metodologiei existente, și se preia în baza acestora și a protocolului de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 22/2009:
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
Art 23
Art 24
Art 25
;
se încarcă...