Art 13 | Ordonanță de urgență 22/2009

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 13. -

(1) Președintele ANCOM are următoarele atribuții:

a) aprobă strategiile de dezvoltare instituțională a ANCOM, programele de activitate și programele de cooperare;

b) aprobă planul anual de activitate al ANCOM;

c) aprobă planurile de investiții ale ANCOM;

d) coordonează procesul de elaborare și de implementare a reglementărilor din domeniile de competență ale ANCOM;

e) convoacă și prezidează reuniunile plenare ale Consiliului consultativ;

f) aprobă, prin decizie internă, structura organizatorică, statul de funcții și numărul de posturi ale ANCOM;

g) stabilește sediile structurilor teritoriale ale ANCOM;

h) stabilește, prin decizie internă, atribuțiile specifice fiecărui compartiment din cadrul ANCOM;

i) aprobă regulamentul intern al ANCOM;

j) coordonează activitatea compartimentelor ANCOM;

k) negociază și semnează pentru și în numele ANCOM contractul colectiv de muncă;

l) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANCOM;

m) aprobă angajarea, avansarea, precum și modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului ANCOM;

n) aprobă deplasările în țară și în străinătate ale personalului ANCOM;

o) orice alte atribuții care îi revin potrivit legii.

(2) Președintele ANCOM poate delega exercitarea unora dintre atribuțiile prevăzute la alin. (1) personalului din subordine.

(3) Președintele ANCOM stabilește atribuțiile vicepreședinților ANCOM.

(4) În lipsa președintelui, atribuțiile sale se exercită de vicepreședintele desemnat prin decizie a președintelui.

(5) Dacă atât președintele, cât și cei 2 vicepreședinți sunt absenți sau în imposibilitate temporară de a-și exercita prerogativele, reprezentarea ANCOM se asigură de către o persoană cu funcție de conducere desemnată prin decizie a președintelui ANCOM.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 22/2009:
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
Art 23
;
se încarcă...