Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 12 martie 2009.

În vigoare de la 15 martie 2009 până la 06 ianuarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, cu modificările ulterioare, prin care a fost înființat Ministerul Administrației și Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,

ținând seama de necesitatea reglementării urgente a noului cadru organizatoric și funcțional al Ministerului Administrației și Internelor, pentru evitarea producerii unui blocaj instituțional sau a unor dificultăți în ceea ce privește funcționarea optimă a instituției,

având în vedere necesitatea reconsiderării și reorganizării unităților aparatului central al Ministerului Administrației și Internelor, a scăderii numărului de unități aflate în subordinea ministerului, precum și a eliminării agențiilor aflate în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, acestea urmînd a fi reorganizate în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, respectiv al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, elemente care vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Modificări (1)

La articolul 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Structurile de ordine și siguranță publică din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor. Aceste structuri au în compunere unități centrale de specialitate, care, după caz, în funcție de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcții generale, direcții, servicii, mari unități, unități și/sau subunități operative, de instrucție, medicale și de învățământ, precum și de asigurare a acțiunilor și suport logistic.

(3) Managementul integrat în domeniul ordinii și siguranței publice se realizează de Departamentul ordine și siguranță publică. Departamentul ordine și siguranță publică este structură operațională fără personalitate juridică și este format din următoarele componente de ordine și siguranță publică subordonate ministerului: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor și Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor. Departamentul ordine și siguranță publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct."

Art. II. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Națională Antidrog și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane se reorganizează în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Modificări (1)

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională trece din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(3) Atribuțiile funcționale ale Agenției Naționale Antidrog, ale Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, respectiv ale Centrului de Cooperare Polițienească Internațională se preiau, cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, de către Inspectoratul General al Poliției Române. Modificări (1)

(4) Structura organizatorică a unităților prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor, la propunerea Inspectorului General al Poliției Române. Modificări (1)

Art. III. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Grupul Special de Protecție și Intervenție "Acvila" se reorganizează în cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

(2) Atribuțiile funcționale ale Grupului Special de Protecție și Intervenție "Acvila" se preiau, cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

(3) Structura organizatorică a unității prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor, la propunerea Inspectorului General al Jandarmeriei Române.

Art. IV. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2002 privind înființarea Agenției Naționale Antidrog, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.584/2005 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. V. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 11 martie 2009.

Nr. 20.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...